Αγωγή κατά Άκη Παπασάββα για κατάχρηση εξουσίας - Δύο αστυνομικοί ζητούν αποζημιώσεις

Απορρίφθηκαν από τον πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, Τεύκρο Οικονόμου, οι αιτήσεις των τέως Γενικού Εισαγγελέα, Πέτρου Κληρίδη, και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Άκη Παπασάββα, οι οποίοι ζητούσαν παραμερισμό αγωγής που τους είχαν κινήσει δύο αστυνομικοί. Οι ενάγοντες υπηρετούσαν το 2009 στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και με τις αγωγές τους απαιτούσαν αποζημιώσεις από τους δύο εναγόμενους για κακόβουλη δίωξη.


Σύμφωνα με την εκδοχή τους, στις 29 Ιανουαρίου 2009 υποβλήθηκε καταγγελία στην Αστυνομία Πάφου για απόσπαση χρημάτων από αλλοδαπό, ο οποίος έδιδε υποσχέσεις στα θύματα του ότι θα τους εξασφάλιζε άδεια παραμονής και θα διευθετούσε απόλυση αλλοδαπών κρατουμένων.

Στο πλαίσιο των ανακρίσεων καταγγέλθηκαν οι ενάγοντες ως εμπλεκόμενοι. Τέθηκαν υπό κράτηση πέντε ημέρες και στις 9 Φεβρουαρίου απελύθησαν από την κράτηση χωρίς να κατηγορηθούν εν αναμονή οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας.

Την υπόθεση χειρίστηκε ο τότε εισαγγελέας της Δημοκρατίας Σάββας Μάτσας, ο οποίος συμβούλευσε να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των δύο αστυνομικών, λόγω των πολλαπλών αντιφάσεων του αλλοδαπού, η μαρτυρία του οποίου ενέπλεκε τους ενάγοντες. Πλην της μαρτυρίας αυτής, δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σε βάρος των εναγόντων. Ο φάκελος της υπόθεσης κατέληξε στον κ. Παπασάββα, λόγω απουσίας του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο κ. Παπασάββας, όπως υποστηρίζουν οι ενάγοντες, παραποίησε τον φάκελο αφαιρώντας τη γνωμάτευση Μάτσα και στις 27 Φεβρουαρίου 2009 έδωσε οδηγίες όπως οι κατηγορούμενοι διωχθούν ποινικά. Ελατήριο για την επέμβαση αυτή, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, ήταν η από μακρού κάκιστες σχέσεις μεταξύ Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και εισαγγελέα Μάτσα, καθώς και η έχθρα του κ. Παπασάββα προς τον κ. Μάτσα. Στις 4 Μαΐου 2009 καταχωρήθηκε ποινική δίωξη εναντίον των δύο εναγόντων και του αλλοδαπού. Η ποινική δίωξη διακόπηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα ελλείψει μαρτυρίας.

Στις αιτήσεις τους προς το δικαστήριο, οι δύο εναγόμενοι υποστηρίζουν ότι ο μεν Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει καμιά σχέση με τα επίδικα θέματα, ο δε Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ότι υπό την προσωπική του ιδιότητα επίσης δεν έχει οποιαδήποτε σχέση. Κοινή τους θέση είναι ότι δεν αποκαλύπτεται αγώγιμο δικαίωμα εναντίον τους και ότι ενήργησαν στα πλαίσια των εξουσιών που τους παρέχει το Σύνταγμα. Υποστήριξαν ακόμα ότι είναι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι της Δημοκρατίας και δεν υπόκεινται δικαστικά σε έλεγχο.

Απορρίπτοντας τις αιτήσεις των εναγόμενων, ο δικαστής Οικονόμου επεσήμανε πως η ουσία της υπόθεσης είναι ότι ο κ. Παπασάββας έχοντας αλλότρια κίνητρα και ευτελή προσωπικά ελατήρια, παραποίησε το φάκελο των ανακρίσεων ώστε να επιβάλει κακόπιστα τη δίωξη τους. Δεν εισηγούνται, υπογραμμίζει ο δικαστής, ότι υπήρξε άσκηση εξουσίας κατά τρόπο λανθασμένο, αλλά κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό απόκρυψης και αλλοίωσης κρατικού φακέλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: