Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα με αφορμή τη μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Η ΕΕ έχει 28 ισότιμα κράτη-μέλη»

Αθήνα: Με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών στη δήλωση της Τουρκίας -με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας επανεισδοχής με την ΕΕ- ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.
Στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνος Κούτρας, σημειώνει:
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία επιδιώκει να ενταχθεί η Τουρκία και με την οποία υπέγραψε πριν λίγες ημέρες συμφωνία επανεισδοχής, έχει 28 θεσμικά ισότιμα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ανήκει επιπλέον και στη ζώνη του ευρώ.


» Αν αυτό το απλό και θεμελιώδες δεδομένο δεν γίνει αντιληπτό και παραδεκτό από την Τουρκία, δεν έχει πρακτικό νόημα οποιαδήποτε επιμέρους συζήτηση για την Ευρωπαϊκή προοπτική της.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: