Τράπεζα Κύπρου: Αυξήθηκαν ζημιές και μη εξυπηρετούμενα, μειώθηκε ο ELA

Αύξηση ζημιών, αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και μείωση του ELA είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου της Τράπεζας Κύπρου τους πρώτους εννέα μήνες του 2013.
Μειωμένος παρουσιάζεται και ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική ζημιά από την πώληση των παραρτημάτων στην Ελλάδα και τη μερική πώληση εργασιών στη Ρουμανία ήταν 1 δισεκατομμύριο 456 εκατομμύρια ευρώ.

Τα πρωτοβάθμια κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου μειώθηκαν στο 10,2% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με 10,5% τον Ιούνιο και -1,9% το 2012. Με απλά λόγια η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει ένα μαξιλαράκι κεφαλαίων 295-300 εκατομμυρίων πάνω από το απαιτούμενο 9%.  
Οι ζημιές του ομίλου αυξήθηκαν κατά 100 εκατομμύρια ευρώ στο 1,9 δισ. σε σύγκριση με 1,8 δισ. τον Ιούνιο, ενώ το 2012 οι ζημιές ανέρχονταν στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι προβλέψεις για επισφάλειες έφτασαν τα 800 εκατομμύρια σε σύγκριση με 539 τον Ιούνιο και 2,3 δισ. στο τέλος του 2012.
Μειωμένες είναι και οι καταθέσεις οι οποίες ανέρχονται στα 15,5 δισ. σε σύγκριση με 17 τον Ιούνιο και 28,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2012.
Τα μη εξυπηρετούμενα
Η εικόνα των δανείων και δή των μή εξυπηρετούμενων είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, καταθλιπτική. Σχεδόν ένα στα δύο δάνεια δεν εξυπηρετείται. Βεβαίως, πρέπει να τονιστεί ότι με τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τον υπολογισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα δάνεια που τυγχάνουν αναδιάρθρωσης θεωρούνται ως μή εξυπηρετούμενα για έξι μήνες. Γεγονός το οποίο συμβάλλει στην διόγκωση του ποσοστού των μή εξυπηρετούμενων δανείων.
Το σύνολο των δανείων της Τράπεζας Κύπρου μετά τις προβλέψεις ανέρχεται στα 22,6 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με 23,8 τον Ιούνιο και 24,4 δισ. το 2012. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε στο 48%, από 36%% τον Ιούνιο και 23,7% το 2012.
45,6% των δανείων είναι επιχειρηματικά, 22,8% των δανείων δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 19,4% είναι στεγαστικά δάνεια και 12,2% των δανείων καταναλωτικά.
Τα δάνεια των εταιρειών ανάπτυξης γης ανέρχονται στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων στα 4,5 δισεκατομμύρια. Αυτές οι δύο κατηγορίες δανειοληπτών έλαβαν δάνεια 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Μειώθηκε ο ELA
Ο ELA έχει μειωθεί και αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο με την έκδοση κρατικών εγγυήσεων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για ενίσχυση της ρευστότητας της Τράπεζας Κύπρου
Τον Σεπτέμβριο ο ELA μειώθηκε στα 9,86 δισεκατομμύρια ευρώ από 11,11 δισεκατομμύρια που ήταν τον περασμένο Ιούνιο.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τράπεζα, με την έξοδό της από το καθεστώς εξυγίανσης, κατέστη αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο τραπεζικό ίδρυμα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι κατάφερε να αντλήσει ρευστότητα συμβατών μέσων ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: