Διοικητής Κεντρικής: "Παράνομη έρευνα εναντίον μου χωρίς την άδεια μου"...!


Καθ’ υπέρβαση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος έγινε η έρευνα της Επιτροπής Ελέγχου, αναφέρει ο Διοικητής της ΚΤΚ Πανίκος Δημητριάδης σε νέα του τοποθέτηση, σημειώνοντας ότι θα ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα τη διεξαγωγή έρευνας για τη διαρροή απόρρητου εγγράφου της ΚΤΚ.


Η γραπτή τοποθέτηση που εκδόθηκε από το Διοικητή της ΚΤ σε σχέση με τα χθεσινά δημοσιεύματα της αγγλόφωνης εφημερίδας “Sunday Mail” και της εφημερίδας «Αλήθεια» αναφορικά με έρευνα, που διεξήγαγε η Επιτροπή Ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με αντικείμενο τις σχέσεις Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του διεθνούς συμβουλευτικού οίκου “Alvarez and Marshal”.

"Η πιο πάνω `έρευνα` της Επιτροπής Ελέγχου έγινε καθ’ υπέρβαση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ της Κύπρου και χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος ο Διοικητής", αναφέρει ο κ. Δημητριάδης.
Προσθέτει  ότι "παρόλο που το φερόμενο αντικείμενο της πιο πάνω «έρευνας» ήταν οι σχέσεις Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με το διεθνή συμβουλευτικό οίκο  “Alvarez and Marsal”, αποδείχθηκε ότι επιδιωκόμενος σκοπός ήταν η με κάθε τρόπο στοιχειοθέτηση της κατ’ ισχυρισμό παραπλάνησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από το Διοικητή, θέση που ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πέραν της μυστικότητας που χαρακτήριζε τη διεξαγωγή της πιο πάνω «έρευνας» και ανεξάρτητα από το παράνομο της διενέργειας της, εν πάση περιπτώσει πριν αυτή πάρει την τελική μορφή της ο Διοικητής δεν κλήθηκε να εξηγήσει τα σχετικά γεγονότα και αποφάσεις, με αποτέλεσμα η «έρευνα» να περιέχει αυθαίρετες και λανθασμένες παρατηρήσεις και να καταλήγει, συνεπώς, σε ανάλογα συμπεράσματα".

Ο κ. Δημητριάδης υπενθυμίζει ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα την οποία διέταξε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας για τη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και για την κατ’ ισχυρισμό παραπλάνηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από το Διοικητή. "Και ενώ η πιο πάνω έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί γίνεται επιλεκτική διαρροή σε δύο εφημερίδες ακόμη ενός εσωτερικού εγγράφου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με διαβάθμιση `Απόρρητο`", αναφέρει.
"Δεδομένης της θέσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως αυτή εκφράσθηκε σε γραπτή δήλωσή του, που αφορά διάφορα δημοσιεύματα ενώ ακόμη διεξάγεται το ανακριτικό έργο σε σχέση με τα θέματα της οικονομίας και σε σχέση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου", σημειώνει, "ο Διοικητής προτίθεται να ενημερώσει σχετικά το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και να ζητήσει διεξαγωγή έρευνας για τη διαρροή «απόρρητου» εσωτερικού εγγράφου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ανεξάρτητα αν αυτό  παράνομα έχει καταρτισθεί υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω".

Επιπλέον, ο κ. Δημητριάδης εκφράζει "τη λύπη και απογοήτευσή του καθόσον οι δύο πιο πάνω δημοσιογράφοι προτού δημοσιεύσουν τα κείμενά τους δεν εζήτησαν να ακούσουν τις θέσεις του Διοικητή", και εκφράζει περαιτέρω, "τη λύπη του για την αυτονόητη προκαλούμενη ζημιά στην εικόνα της Κύπρου από αυτά και άλλα παρόμοια δημοσιεύματα, που επιλεκτικά και στοχευμένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας".
Λέγοντας ότι την πάνω έρευνα της Επιτροπής Ελέγχου υπογράφουν ο κ. Νίκος Κωνσταντίνου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και οι κκ Μιχάλης Πολυδωρίδης και Φίλιππος Μαννάρης ως Μέλη της Επιτροπής  Ελέγχου, ο κ. Δημητριάδης σημειώνει πως ότι "το κείμενο της πιο πάνω έρευνας ακολούθησε ο επαναδιορισμός του κ. Νίκου Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από το Υπουργικό Συμβούλιο".

Ο κ. Δημητριάδης καταλήγει λέγοντας ότι "θα συνεχίσει να υπηρετεί κάτω από τις αντίξοες συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν στον τόπο μας την Κυπριακή Δημοκρατία με πλήρη σεβασμό στους θεσμούς και τους κανόνες δικαίου".

Δεν υπάρχουν σχόλια: