Οι Καταθέτες της πρώην Λαϊκής απαιτούν το 18% της Τράπεζας Κύπρου - Να μην πωληθούν οι μετοχές

Τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής Τράπεζας ανήκουν στους καταθέτες - πιστωτές της υπό εξυγίανση τράπεζας, αναφέρουν οι καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας  «σε συνέχεια δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας και  θέλουν την Αρχή εξυγίανσης να επιζητεί αγοραστή για τις μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας στην Τράπεζα Κύπρου».
 «Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους η αναζήτηση αγοραστή για τις μετοχές που κατέχει η πρώην Λαϊκή Τράπεζα στο κεφάλαιο της Τράπεζα Κύπρου, την παρούσα χρονική στιγμή», αναφέρουν οι καταθέτες σε ανακοίνωσή τους.

 Προσθέτουν ότι «η οποιαδήποτε πώληση περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας πρέπει να έχει ένα και μόνο στόχο, που είναι αυτός της μεγιστοποίησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου προς όφελος των πιστωτών - καταθετών της».
 Οι καταθέτες αναφέρουν ότι «οι σημερινές συνθήκες τόσο στην Κύπρο, όσο και παγκοσμίως αλλά και στην ίδια την Τράπεζα Κύπρου δεν είναι καθόλου ευνοϊκές για να γίνει προσπάθεια πώλησης τραπεζικών μετοχών, ενώ το εγχείρημα πώλησης σε αυτήν την δοσμένη χρονική στιγμή θα αποτελούσε πιθανό ξεπούλημα των μετοχών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας».
 Στην ανακοίνωσή τους οι καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας δηλώνουν ότι βρίσκονται εν αναμονή «άμεσης επίσημης ενημέρωσης όλων των καταθετών - πιστωτών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας από την Αρχή Εξυγίανσης, καθώς και το σεβασμό του δικαιώματος τους να αποφασίζουν την τύχη των περιουσιακών τους στοιχείων».
Προσθέτουν ότι «η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας θα έπρεπε προ πολλού να δοθεί στους πιστωτές της πρώην Λαϊκής Τράπεζας».
 Οι καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας αναφέρουν ότι «η συνέχιση της εξυγίανσης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας δεν εξυπηρετεί κανέναν απολύτως νόμιμο σκοπό στο παρόν στάδιο, αφού δεν υφίστανται οποιεσδήποτε συνθήκες που να δικαιολογούν εξυγίανση της πρώην Λαϊκής Τράπεζας αντί κανονικής διαδικασίας διαχείρισης ή και εκκαθάρισης».
 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, υποστηρίζουν οι καταθέτες, «η Αρχή Εξυγίανσης οφείλει, να προβεί σε άμεση ενημέρωση των πιστωτών σε σχέση με τα πεπραγμένα της και να μεταβιβάσει τον έλεγχο της διαχείρισης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας σε νομίμως εκλελεγμένη επιτροπή των πιστωτών - καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: