Σημαντική επιβράδυνση στην εκροή καταθέσεων τον Οκτώβριο.-

Επιβραδύνθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο του 2013 ο ρυθμός μείωσης των καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, με τις εκροές να περιορίζονται μόλις στα 165 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί το χαμηλότερο από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους που ξεκίνησε η εκροή καταθέσεων.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα, οι συνολικές καταθέσεις μειώθηκαν στα 47,31 δισεκατομμύρια ευρώ, από 47,47 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο καταθέσεων από τον Μάιο του 2007, όταν οι καταθέσεις βρίσκονταν στα 45,76 δισ. ευρώ.

 Από τον Ιανουάριο του 2013, που έχει ξεκινήσει η εκροή καταθέσεων, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα απώλεσε 22,84 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κουρέματος των ανασφάλιστων καταθέσεων σε Τράπεζα Κύπρου και Μαρφίν Λαϊκή.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, παρά τη νέα μείωση των καταθέσεων τον Οκτώβριο του 2013, οι καταθέσεις κατοίκων χωρών εκτός Ευρωζώνης, αυξήθηκαν κατά 407 εκατομμύρια ευρώ, στα 12,11 δισ. ευρώ, από 11,70 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο.
 Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν κατά 463 εκ. ευρώ, στα 32,51 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 32,97 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο, ενώ οι καταθέσεις κατοίκων άλλων κρατών - μελών της Ευρωζώνης μειώθηκαν στα 2,68 δισ. ευρώ, από 2,78 δισ. ευρώ.
 Οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν στα 355,2 εκ. ευρώ, από 464,4 εκ. το Σεπτέμβριο του 2013.
 Οι καταθέσεις ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων συντάξεων υποχώρησαν τον Οκτώβριο του 2013 σε 2,42 δισ. ευρώ, από 2,48 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο.
 Οι καταθέσεις εταιρειών υποχώρησαν στα 11,11 δισ. ευρώ, από 11,39 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις νοικοκυριών μειώθηκαν στα 27,96 δισ. ευρώ, από 28,17 δισ. ευρώ.
 Οι καταθέσεις σε ευρώ ανέρχονταν τον Οκτώβριο του 2013 στα 35,91 δισ. (από 36,31 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο), σε αμερικανικό δολάριο αυξήθηκαν στα 9,63 δισ. (από 9,42 δισ. ευρώ), σε βρετανική στερλίνα στα 877,3 εκατομμύρια (από 899,8 εκ.), σε ελβετικό φράγκο στα 60,6 εκ. (από 61,6 εκ.) και σε ιαπωνικό γεν στα 3,6 εκ. (από 3,8 εκ.).

Μειώθηκαν και τα δάνεια.-
Μείωση κατά 772 εκ. ευρώ παρουσίασαν τον Οκτώβριο του 2013 τα συνολικά δάνεια στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2010, στα 63,30 δισ. ευρώ, από 64,07 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2013.
 Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 666,6 εκ. ευρώ σημείωσαν τα δάνεια προς κατοίκους Κύπρου, υποχωρώντας στα 49,26 δισ. ευρώ, από 49,93 δισ. ευρώ.
 Τα δάνεια προς κατοίκους κρατών εκτός Ευρωζώνης μειώθηκαν στα 9,50 δισ. ευρώ, από 9,62 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια προς κατοίκους κρατών-μελών της Ευρωζώνης αυξήθηκαν στα 4,53 δισ. ευρώ, από 4,51 δισ. ευρώ.  
 Τα εταιρικά δάνεια μειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2013 στα 28,76 δισ. ευρώ, από 28,86 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2013, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια υποχώρησαν στα 3,10 δισ. ευρώ, από 3,14 δισ. ευρώ.
 Τα στεγαστικά μειώθηκαν στα 13,78 δισ. ευρώ, από 13,90 δισ. ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: