Αρνητικές οι προοπτικές των κυπριακών τραπεζών εκτιμά η Moody's.-

Αναλυτές του οίκου Moody's σε έκθεσή τους, εκφράζουν την εκτίμηση ότι η οικονομική ύφεση στην Κύπρο θα εντείνει τις πιέσεις στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των κυπριακών τραπεζών, οδηγώντας σε υψηλές προβλέψεις για επισφάλειες.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η Moody's η ύφεση στην Κύπρο θα ανέλθει εφέτος στο 12% και θα υποχωρήσει στο 6,4% το 2014, ως προϊόν της χαμηλής εγχώριας κατανάλωσης, της περαιτέρω συρρίκνωσης του τομέα ακινήτων και του μειωμένου όγκου δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Η Moody's εκτιμά πως τα προβληματικά δάνεια θα ξεπεράσουν το 35% του συνόλου των δανείων μέχρι το τέλος του 2013 και ότι οι τράπεζες πιθανότατα θα χρειαστούν επιπλέον κεφάλαια, πέραν των πρόσφατων ανακεφαλαιοποιήσεων.

Από αυτή την άποψη διατηρεί αρνητικές τις προοπτικές (outlook) των κυπριακών τραπεζών, προκειμένου να αντανακλά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, και κυρίως την οξεία επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: