Ο Χάσικος παρουσίασε στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2014 – 2016 - Στόχος η βελτίωση της ζωής των πολιτών

 Ο υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσικος ανέλυσε το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου για την περίοδο 2014 – 2016, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου. Είναι η πρώτη φορά που τίθεται προς υλοποίηση ανάλογο σχέδιο στην ιστορία του υπουργείου Εσωτερικών.


Βασικοί στρατηγικοί στόχοι του σχεδίου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών, η διαμόρφωση ενός γόνιμου περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η διασφάλιση του δημογραφικού χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η διαχείριση των σχέσεων του υπουργείου με όλους τους εταίρους σε όλα τα επίπεδα και η υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοικτής δημόσιας διακυβέρνησης.

Ο Σωκράτης Χάσικος τόνισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών που είναι το κατεξοχήν υπουργείο του πολίτη δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί με μεθόδους και νοοτροπίες του 1960.

Υπέδειξε ότι έχει ιδρυθεί γραφείο εσωτερικού ελέγχου που στελεχώνεται από έξι λειτουργούς, οι οποίοι υπάγονται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών.

Αποστολή τους είναι να ελέγχουν την πορεία εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου και την παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των πολιτικών αποφάσεων του υπουργού που συνάδουν με τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για χρηστή διοίκηση, διαφάνεια, ισονομία και αξιοκρατία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: