Εκστρατεία είσπραξης χρεών αρχίζει η Τρ. Κύπρου

Εκστρατεία για είσπραξη χρεών αρχίζει η Τράπεζα Κύπρου με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της.
Αυτό αναφέρεται σε σημερινή του εγκύκλιο του νέου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή της Τρ. Κύπρου John Hourican προς το προσωπικό στην οποία σημειώνεται η μεγάλη σημασία της ανάκτησης χρεών αλλά και της εμπιστοσύνης των καταθετών και πελατών.


Στην εγκύκλιο σημειώνεται τέσσερεις βασικές προτεραιότητες της Τράπεζας:

Η πρώτη αφορά στον τρόπο χειρισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Τράπεζας σημειώνει ότι δημιουργείται μία ανεξάρτητη μονάδα παραβατικότητας και ανάκτησης ενώ θα ξεκινήσουν εντατικές εκστρατείες είσπραξης.
Σύμφωνα με τον κ. Hourican, η σταθεροποίηση και βελτίωση της περιουσιακής βάσης είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η τράπεζα να λειτουργήσει σαν ακρογωνιαίος λίθος της κυπριακής οικονομίας.

Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά στην ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των επιχειρήσεων της πρώην Λαϊκής. Ο κύριος Hourican τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί η δυναμική της ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Ως τρίτη προτεραιότητα χαρακτηρίζεται η ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης του κινδύνου με την ευθυγράμμιση των πολιτικών, των διαδικασιών και των εργαλείων με τις διεθνείς καλύτερες πρακτικές.

Η τέταρτο τέταρτη προτεραιότητα της Τράπεζας αφορά στην προστασία και στη βελτίωση της καταθετικής βάσης, της χρηματοδότησης και ρευστότητας. Ο κύριος Hourican τονίζει στην εγκύκλιο ότι η Τράπεζα Κύπρου οφείλει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών, ενθαρρύνοντας τους να αυξήσουν τα μακροπρόθεσμα ποσά κατάθεσης με την τράπεζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: