Επιβράδυνση της ύφεσης στην Κύπρο

Επιβράδυνση της ύφεσης στην Κύπρο, το τρίτο τρίμηνο του 2013, καταγράφουν τα στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΕΠ, που δημοσιοποίησε σήμερα η Εurostat.

Στην Ευρωζώνη επιβεβαιώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο η ανάκαμψη της οικονομίας, ωστόσο η αύξηση του ΑΕΠ ήταν οριακή, όπως και στο σύνολο της ΕΕ.


Ειδικότερα, σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο, το ΑΕΠ υποχώρησε στην Κύπρο 0,8%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο η υποχώρηση ήταν της τάξης του 1,8%. Στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,1% και στην ΕΕ 0,2%, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, στην Κύπρο καταγράφηκε ύφεση της τάξης του -5,7%, ενώ στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ υποχώρησε 0,4% και στο σύνολο της ΕΕ αυξήθηκε 0,1%.

Η τριμηνιαία εξέλιξη του ΑΕΠ (Γ’ Τρίμηνο 2013 σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2013) ήταν η εξής: Κύπρος -0,8%, Ιταλία -0,1%, Γαλλία -0,1%, Ισπανία +0,1%, Ολλανδία +0,1%, Αυστρία +0,2%, Σλοβακία +0,2%, Πορτογαλία +0,2%, Γερμανία +0,3%, Βέλγιο +0,3%, Φινλανδία +0,4%,  Εσθονία +0,4%.

Η ετήσια εξέλιξη του ΑΕΠ (Γ’ Τρίμηνο 2013 σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2012) στις χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ήταν η εξής: Κύπρος -5,7%, Ιταλία -1,9%, Ισπανία -1,2%, Πορτογαλία -1,0%, Ολλανδία -0,8%, Φινλανδία -0,2%, Αυστρία +0,2%, Γαλλία +0,2%,  Βέλγιο +0,4%, Γερμανία +0,6%, Εσθονία +0,6%, Σλοβακία +0,7%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: