Ανατροπές στα μετοχολόγια λόγω ανακεφαλαιοποίησης

Ανατροπές στα μετοχολόγια λόγω ανακεφαλαιοποίησηςΛευκωσία:  Τα πάνω–κάτω ήρθαν στο μετοχολόγιο των πιστωτικών ιδρυμάτων μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους και ο έλεγχος περνά σε νέους μεγαλομετόχους που θα χαράξουν τη στρατηγική και τη νέα πολιτική. Οι ανατροπές που έγιναν είναι πολλές τόσο σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων όσο και εκτελεστικής διεύθυνσης.
Με τη μετοχολογική ανατροπή στην Ελληνική Τράπεζα η οποία τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, απομένει να διαφανεί πότε οι νέοι μέτοχοι, μετά την έγκριση καταλληλότητας, θα ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για να υπάρξουν αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. Το κοινό Κυπρίων της Τράπεζας Κύπρου αποτελεί πλέον παρελθόν. Το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου σε ποσοστό 81% έχει περάσει στα χέρια Ρώσων και Ουκρανών και σε μετόχους που προέκυψαν από το κούρεμα καταθέσεων, ενώ η «κακή» Λαϊκή έχει συμμετοχή 18% στο νέο μετοχικό κεφάλαιο. Ο Συνεργατισμός κρατικοποιήθηκε και ποσοστό 99% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο κράτος, μέσω της αύξησης κεφαλαίου η οποία ανήλθε στο €1,5 δισ. Το ποσό καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία με την παροχή στην τράπεζα χρεογράφου ισόποσης ονομαστικής αξίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης διάρκειας 18 μηνών, το οποίο είτε ανανεώνεται αυτόματα κατά τη λήξη του είτε ανταλλάσσεται στο σύνολό του με μετρητά. Η Ελληνική Τράπεζα έκλεισε την αυλαία των ανατροπών. Ήρθαν ανατροπές στο μετοχολόγιο με την  ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής της, με την Εκκλησία να χάνει τον έλεγχο της Τράπεζας, που περνά πλέον σε τρεις νέους μεγαλομετόχους. Το αμερικανικό hedge fund Third Point καταλήγει με λίγο πιο κάτω από το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας όσο θα έχει και η διεθνής εταιρεία ηλεκτρονικών πολεμικών παιχνιδιών Wargaming.

Δεν υπάρχουν σχόλια: