Μείωση επιτοκίων ανακοίνωσαν Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank .-

Ο κ. Χασάκης είπε ότι για ορισμένα δάνεια θα υπάρξουν μειώσεις περίπου 1%, για πιστωτικές κάρτες περίπου 2%, για στεγαστικά δάνεια για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού περίπου 1% και για φοιτητικά δάνεια περίπου 1%. Ερωτηθείς κατά πόσο η μείωση της τάξης του 1% θεωρείται ανακουφιστικό μέτρο για τους πολίτες ο κ. Χασάπης είπε ότι «προς το παρόν το 1% είναι ανακουφιστικό», σημείωσε ωστόσο ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα ανάλογα με τις δυνατότητες τόσο της Τράπεζας Κύπρου όσο και της οικονομίας. Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση του Προέδρου της Βουλής για διάφορα θέματα της Τράπεζας Κύπρου. Σημειώνεται ότι χθες Δευτέρα ανέλαβε και επισήμως καθήκοντα ο νέος Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου. Ο κ. Χασάπης ανέφερε ότι η Τράπεζα Κύπρου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και με γοργούς ρυθμούς. Σημείωσε ακόμη ότι ήδη έχουν γίνει διάφορα βήματα προς τα εμπρός, όπως η υποβολή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας στην ΚΤ, του οποίου η έγκριση αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου είπε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε μια πλήρης ενημέρωση για τη νέα πορεία στην οποία εισήλθε η Τράπεζα Κύπρου μετά το διορισμό του νέου ΔΣ και του νέου Εκτελεστικού Διευθυντή. Επεσήμανε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων στηρίζει ομόθυμα και ομόγνωμα την προσπάθεια που καταβάλλεται για να επανακτήσει το κύρος και την εμπιστοσύνη του κυπριακού λαού η Τράπεζα Κύπρου, υπογραμμίζοντας πως η ΤΚ ως ένας βασικός πνεύμονας της οικονομίας της Κύπρου θα πρέπει να είναι και πάλι στην προμετωπίδα για την οικονομική αναγέννηση της χώρας ως η ναυαρχίδα της κυπριακής οικονομίας. Εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητα ότι με τα μέτρα που θα ανακοινώνονται σταδιακά, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πλήρη αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ΤΚ μέσα στο λαό και στην οικονομία, γεγονός που θα οδηγήσει με τη σειρά του στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν, μαζί με άλλες αποφάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, στην πλήρη έξοδο της οικονομίας από
τη σημερινή κρίση. Τόνισε τέλος πως είναι πολύ σημαντικό «να ενισχυθεί και να υπάρχει απρόσκοπτη ρευστότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς το κυπριακό τραπεζικό σύστημα» υποδεικνύοντας πως αυτό είναι κάτι που «πρέπει να διεκδικήσουμε πολύ έντονα ως συντεταγμένο κράτος από την ΕΚΤ» καθώς «θα επιτρέψει και τη δυνατότητα χρηματοδότησης των κυπριακών επιχειρήσεων και των κυπριακών νοικοκυριών που είναι ο κοινός στόχος για να επανέλθει η οικονομία σε ομαλούς ρυθμούς».

Και η Alpha Bank, με ισχύ από 25 Νοεμβρίου
Μετά την Τράπεζα Κύπρου, πήρε σειρά η Alpha Bank, η οποία ανακοίνωσε μείωση επιτοκίων χορηγήσεων και υπερημερίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Alpha Bank Cyprus Ltd αναφέρει ότι έχοντας επίγνωση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την προστασία και διευκόλυνση των πελατών της, ιδιωτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας στον καθορισμό των βασικών επιτοκίων της τράπεζας. Η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της για καθορισμό νέων βασικών επιτοκίων με αποτέλεσμα τη μείωση του χρεωστικού επιτοκίου όλων των χορηγήσεων των οποίων τα επιτόκια είναι συνδεδεμένα με τα βασικά επιτόκια της τράπεζας. Περαιτέρω μειώνεται το περιθώριο επιτοκίου νέων στεγαστικών δανείων και λοιπών χορηγήσεων, καθώς και το επιτόκιο υπερημερίας για όλες τις χορηγήσεις. Όλες οι αναφερόμενες αλλαγές θα ισχύουν από την 25η Νοεμβρίου 2013. Αλλαγή των Βασικών Επιτοκίων Τα Βασικά Επιτόκια της Τραπέζης διαφοροποιούνται και καθορίζονται ως ακολούθως: • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣΔ) Euribor 3M + 3,00% • Βασικό Επιτόκιο Τραπέζης (ΒΕΤ) Euribor 3M + 5,00% • Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών Διευκολύνσεων (ΒΕΚΔ) Euribor 3M + 5,50% Το επιτόκιο Euribor τριών μηνών (Euribor 3M) εκφράζει τον μέσο όρο του επιτοκίου με το οποίο δανείζονται και δανείζουν οι τράπεζες μεταξύ τους για το συγκεκριμένο διάστημα και ανακοινώνεται σε ημερήσια βάση σε ηλεκτρονικά δίκτυα παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Reuters, Bloomberg). Με τον καθορισμό των νέων Βασικών Επιτοκίων και με αναφορά στη σημερινή τιμή του Euribor 3M, το νέο ΒΕΣΔ θα ήταν 3,226%, το ΒΕΤ 5,226% και το ΒΕΚΔ 5,726% και θα είχαν ως αποτέλεσμα μείωση ίση με 0,274% για Στεγαστικά Δάνεια και 0,524% για λοιπές χορηγήσεις. Στις 25/11/2013 θα ανακοινωθεί το ύψος των Βασικών Επιτοκίων όπως θα διαμορφωθεί την ημέρα εκείνη με αναφορά στο Euribor 3M. Στη λήξη κάθε
τριμηνίας (και εκτός εάν η Τράπεζα προβεί σε διαφοροποίηση των Βασικών Επιτοκίων) θα ανακοινώνεται το ύψος των Βασικών Επιτοκίων όπως αυτό θα διαμορφώνεται κατά το χρόνο εκείνο με αναφορά στο Euribor 3M. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο στο μέλλον και ανάλογα με τις διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες το Euribor 3M να αυξηθεί. Μείωση Επιτοκίου Υπερημερίας για όλες τις χορηγήσεις Το Επιτόκιο Υπερημερίας της Τραπέζης μειώνεται από 2,50% που ισχύει σήμερα σε 1,75%, σε όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων. Παράλληλα, μειώνεται το Επιτόκιο Υπερημερίας Πιστωτικών Καρτών από 0,25% μηνιαίως σε 0,15% μηνιαίως, γεγονός που συνεπάγεται μείωση του αντίστοιχου ετήσιου επιτοκίου υπερημερίας από 3,00% σε 1,80%. Το μειωμένο Επιτόκιο Υπερημερίας θα ισχύσει από 25/11/2013 και για τις χορηγήσεις που έχουν ήδη τερματιστεί ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι κατά το χρόνο του τερματισμού ίσχυε μεγαλύτερο Επιτόκιο Υπερημερίας. Μείωση επιτοκίου δικαστικών αποφάσεων Στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί δικαστική απόφαση εναντίον του χρεώστη, το μέγιστο συνολικό επιτόκιο το οποίο η Τράπεζα θα επιδιώξει να εισπράξει δεν θα υπερβαίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση το 9,50%. Μείωση περιθωρίου επιτοκίου νέων Στεγαστικών Δανείων Το περιθώριο επιτοκίου για νέα Στεγαστικά Δάνεια μειώνεται έως και εκατό μονάδες βάσεως (ήτοι 1,00%) από τα υφιστάμενα επίπεδα και διαμορφώνεται χαμηλότερη τιμολογιακή πολιτική βάσει της συνεισφοράς του πελάτη, ως ακολούθως: • Συνεισφορά πελάτη ≥ 50% ΒΕΣΔ + περιθώριο 1,00% (από 2,00%) • Συνεισφορά πελάτη ≥ 30% και < 50% ΒΕΣΔ + περιθώριο 1,75% (από 2,00%) • Συνεισφορά πελάτη < 30% ΒΕΣΔ + περιθώριο 2,50% (από 3,25%) Ενδεικτικά, με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού και με τα σημερινά δεδομένα, το τελικό συνολικό επιτόκιο για νέα Στεγαστικά Δάνεια θα κυμαινόταν από 4,226% έως 5,726%, αναλόγως συνεισφοράς. Διαμόρφωση περιθωρίου επιτοκίου για νέες λοιπές χορηγήσεις και προγράμματα ρυθμίσεων Το περιθώριο επιτοκίου για νέες χορηγήσεις μειώνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες χορηγήσεων της Τραπέζης καθώς και στα σχέδια ρυθμίσεων, έως και εκατόν εβδομήντα μονάδες βάσεως (ήτοι 1,70%). Τα νέα περιθώρια επιτοκίων διαμορφώνονται ως ακολούθως:
• Χορηγήσεις Ιδιωτών ΒΕΚΔ + περιθώριο από 0,50% έως 2,25% • Σχέδια Ρυθμίσεων ΒΕΚΔ + περιθώριο από 0,75% έως 2,50% • Χορηγήσεις Μικρών Επιχειρήσεων ΒΕΤ + περιθώριο από 1,25% έως 2,75% • Χορηγήσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων ΒΕΤ + περιθώριο από 0% έως 3,00% Το ύψος του περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώνεται βάσει της πιστοληπτικής διαβαθμίσεως και της ικανότητας αποπληρωμής του πελάτη, του συνυφασμένου κινδύνου και των εξασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των προσφερόμενων Προγραμμάτων Ρυθμίσεως Οφειλών Στεγαστικών Δανείων της Τραπέζης, δεν επιβάλλονται επιτόκια υψηλότερα εκείνων που είχαν ορισθεί συμβατικά. Όλα τα αναθεωρημένα τελικά επιτόκια της Τραπέζης θα βρίσκονται ανηρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.alphabank.com.cy από τις 25/11/2013 που θα τεθούν σε ισχύ οι προαναφερόμενες αλλαγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: