Αναστροφή της κρίσης το 2015 προβλέπει η Κομισιόν

Ύφεση με σημαντική υποχώρηση του ΑΕΠ φέτος και μικρότερη του χρόνου, αλλά και η επιστροφή της οικονομίας σε ανάπτυξη το 2015 με υποχώρηση της ανεργίας, προβλέπει η φθινοπωρινή έκθεση της Κομισιόν.

Πάντως, η Κομισιόν σημειώνει ότι αναφορικά με την Κύπρο, οι παρούσες φθινοπωρινές προβλέψεις βασίζονται στα στοιχεία της πρώτης αξιολόγησης της τρόικας που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου και πως μπορεί να υπάρξουν προσαρμογές στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης της τρόικας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η Επιτροπή προβλέπει ότι η κυπριακή οικονομία φέτος θα βρεθεί φέτος σε βαθιά ύφεση με το ΑΕΠ να υποχωρεί κατά 8,7%, ενώ για το 2014 προβλέπει επιβράδυνση της ύφεσης με το ΑΕΠ να υποχωρεί 3,9%. Το 2015 θα σηματοδοτήσει την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση και στην επιστροφή σε ανάπτυξη με το ΑΕΠ να αυξάνεται 1,1%.

Σχετικά με τις δημοσιονομικές επιδόσεις, το δημόσιο έλλειμμα προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 8,3% του ΑΕΠ το 2013 και στο 8,4% το 2014, ενώ το 2015 θα κυμανθεί στο 6,3%.

Το χρέος θα σημειώσει σημαντική αύξηση στο 116,0% του ΑΕΠ φέτος με περαιτέρω αύξηση το 2014 στο 124,4% και 127,4% το 2015.

Η ύφεση της οικονομίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στο 16,7% του ενεργού πληθυσμού το 2013, ενώ θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2014, όπου αναμένεται να φτάσει στο 19,2%. Ωστόσο, το 2015 θα καταγραφεί μείωση της ανεργίας στο 18,4%.

Στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει 0,4% το 2013, ενώ θα αυξηθεί 1,1% το 2014 και 1,7% το 2015.Για το σύνολο της ΕΕ προβλέπεται μηδενική ανάπτυξη φέτος και αύξηση του ΑΕΠ 1,4% το 2014 και 1,9% το 2015.

Οι προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία την περίοδο 2013-2015.-

ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή): -8,7% το 2013, -3,9% το 2014 και +1,1% το 2015

Πληθωρισμός (ετήσιος εναρμονισμένος): 1,0% το 2013, 1,2% το 2014, 1,6% το 2015

Δημόσιο έλλειμμα (σε % ΑΕΠ): -8,3% το 2013, -8,4% το 2014, -6,3% το 2015

Δημόσιο χρέος (σε % ΑΕΠ): 116,0% το 2013, 124,4% το 2014, 127,4% το 2015

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (σε % ΑΕΠ): -2,0% το 2013, -0,6% το 2014, -0,7% το 2015

Ανεργία (σε % ενεργού πληθυσμού): 16,7% το 2013, 19,2% το 2014, 18,4% το 2015

Απασχόληση (ετήσια % μεταβολή): -7,8% το 2013, -3,7% το 2014, +1,0% το 2015

Συνολικές επενδύσεις (ετήσια % μεταβολή): -29,5% το 2013, -11,9% το 2014, +2,2% το 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: