‘Εκλεισε το «επικαιροποιημένο» Μνημόνιο.- Το πρόγραμμα της Κύπρου βρίσκεται σε καλό δρόμο, ανεκοίνωσε η Τρόικα.- Προσωπικά εύσημα από τη Βελκουλέσκου.- Υψηλότερη η ύφεση το 2014. χωρίς όμως πρόσθετα μέτρα, δηλώνει ο ΥΠΟΙΚ.-

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος του Μνημονίου.Το συμπέρασμα της αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου αναμένεται να εξεταστεί από το Eurogroup, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) το Δεκέμβριο.

Σε δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του ΔΝΤ, αναφέρεται ότι η έγκριση της αξιολόγησης θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμίευση των 100 εκατομμυρίων από τον ΕΜΣ και των περίπου 86 εκατομμυρίων από το ΔΝΤ, και ότι το πρόγραμμα της Κύπρου βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Η σχετική ανακοίνωση της Τρόικας αναφέρει:
«Κλιμάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ επισκέφθηκε τη Λευκωσία στις 29 Οκτωβρίου με 7 Νοεμβρίου για τη δεύτερη τριμηνιαία αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου, το οποίο υποστηρίζεται με χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΜΣ και του ΔΝΤ.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, η ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και η υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προς στήριξη της ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προστατεύοντας παράλληλα την ευημερία του πληθυσμού.
"Το πρόγραμμα της Κύπρου βρίσκεται σε καλό δρόμο. Όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί με σημαντικά περιθώρια, αντικατοπτρίζοντας τη φιλόδοξη δημοσιονομική εξυγίανση που βρίσκεται σε εξέλιξη, τη συνετή εκτέλεση του προϋπολογισμού, και μια επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας η οποία είναι λιγότερο σοβαρή από το αρχικά προβλεπόμενο. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν επίσης", αναφέρεται.
Προστίθεται ότι, "επιπλέον, από την προηγούμενη αξιολόγηση σημειώθηκε σημαντική πρόοδος προς την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα" και ότι "αυτό έχει επιτρέψει την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στις πληρωμές από τον Ιούλιο, σε συμφωνία με τον οδικό χάρτη της Κυβέρνησης που βασίζεται σε ορόσημα".
"Η οικονομική κατάσταση παραμένει δύσκολη, μολονότι η ύφεση ήταν λιγότερο έντονη από ό,τι αναμενόταν. Βάσει των πρόσφατων δεικτών, το 2013 το ακαθάριστο προϊόν προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 7,7 τοις εκατό, 1 ποσοστιαία μονάδα λιγότερο από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Ο τουρισμός και οι
επαγγελματικές υπηρεσίες έχουν αποδειχθεί κλάδοι σχετικά ανθεκτικοί, και η εμπιστοσύνη έχει εξακολουθήσει να βελτιώνεται σταδιακά. Οι νέες ξένες άμεσες επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα ήταν ένα θετικό σημάδι", σημειώνεται.
Αναφέρεται ότι, "κοιτάζοντας μπροστά, δεδομένης της σημαντικής ανάγκης μείωσης των υψηλών επιπέδων χρέους του ιδιωτικού τομέα, το ακαθάριστο προϊόν αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4,8 τοις εκατό το 2014, και να ανακάμψει σταδιακά από το 2015, με οδηγό τις μη-χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ωστόσο οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές παραμένουν σημαντικοί".
"Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πολύ σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Ελληνική Τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε επιτυχώς με ιδιωτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και ξένων επενδύσεων, χωρίς κρατική στήριξη. Η Τράπεζα Κύπρου έχει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή και έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που στόχο έχει να επιστρέψει η Τράπεζα μεσοπρόθεσμα στην κερδοφορία", αναφέρεται.
Σημειώνεται ότι "κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατικού πιστωτικού κλάδου έχουν δεσμευθεί σε ειδικό λογαριασμό και δε θα υπάρξει συμμετοχή των καταθετών" και ότι "έχει διορισθεί Διοικητικό Συμβούλιο στην Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα και η αναδιάρθρωση του κλάδου προχωρά – ήδη έχουν ολοκληρωθεί τέσσερεις συγχωνεύσεις με την συμμετοχή 28 πιστωτικών ιδρυμάτων".
"Κοιτώντας μπροστά, η βασική πρόκληση είναι η εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταθετών. Αυτά είναι καίριας σημασίας για την αποκατάσταση της ροής πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που χρειάζεται για την στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Καίρια σημασία θα έχει και η επιμελής υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των προσπαθειών για την αναδιάρθρωση των δανείων βιώσιμων οφειλετών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, αποθαρρύνοντας, παράλληλα, τις πτωχεύσεις στρατηγικού χαρακτήρα", αναφέρεται.
Στη δήλωση σημειώνεται ότι "οι περιορισμοί στις πληρωμές θα πρέπει να συνεχίσουν να χαλαρώνουν ακολουθώντας τα ορόσημα του οδικού χάρτη που έχει ήδη δημοσιευθεί, προστατεύοντας παράλληλα την χρηματοπιστωτική σταθερότητα" και, "τέλος, οι αρχές θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τα πλαίσια εποπτείας, κανονιστικών ρυθμίσεων και καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος".
"Στο πεδίο των δημοσιονομικών, οι επιδόσεις παρέμειναν ισχυρές. Οι αρχές διατήρησαν ένα σωρευτικό πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως περίπου του 0,7 τοις εκατό του ΑΕΠ έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, επιτυγχάνοντας με άνεση τους στόχους του προγράμματος και δημιουργώντας και τις προϋποθέσεις ώστε οι στόχοι για το τέλος του έτους να επιτευχθούν. Με δεδομένα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το
δημοσιονομικό έλλειμμα του 2014 αναμένεται να είναι περίπου 1 τοις εκατό του ΑΕΠ χαμηλότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί", αναφέρεται.
Προστίθεται ότι "ο προϋπολογισμός του 2014 παραμένει συντηρητικός και αποσκοπεί στο να γίνει ενωρίτερα μέρος της προσαρμογής που απαιτείται στα μετέπειτα χρόνια ώστε να επιτευχθεί και να διατηρηθεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ένα πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξεως του 4 τοις εκατό του ΑΕΠ, το οποίο είναι αρκετό για να οδηγήσει το δημόσιο χρέος σε μια σταθερά καθοδική πορεία".
"Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν. Μία δομή έχει δημιουργηθεί προκειμένου να φέρει εις πέρας μία φιλόδοξη μεταρρύθμιση στη φορολογική Διοίκηση με στόχο τη βελτίωση της συλλογής φορολογικών εσόδων. Πρόοδος επίσης σημειώνεται στη μεταρρύθμιση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο θα εισάγει εγγυημένο κατώτατο εισόδημα ώστε να παρέχεται οικονομική βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων οι οποίοι δεν καλύπτονται από την κοινωνική πρόνοια. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών", αναφέρεται.
Σημειώνεται, επίσης, ότι "οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν και να συμπληρωθούν με επιπλέον μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων τις επόμενες εβδομάδες".
Στη δήλωση αναφέρεται, εξάλλου, ότι "η ισχυρή εφαρμογή του προγράμματος από τις Αρχές είναι μέχρι στιγμής ευπρόσδεκτη" και ότι, "παρ` όλα αυτά, δεδομένου των σημαντικών κινδύνων μπροστά μας, η συνέχιση και η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των πολιτικών παραμένουν ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος".
"Τα επόμενα βήματα: Το συμπέρασμα αυτής της αξιολόγησης αναμένεται να εξεταστεί από το Eurogroup, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣ και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ το Δεκέμβριο. Η έγκρισή της θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμίευση των 100 εκατομμυρίων από τον ESM και των περίπου 86 εκατομμυρίων από το ΔΝΤ", καταλήγει η δήλωση.


Υψηλότερη η ύφεση το 2014 χωρίς όμως πρόσθετα μέτρα, δηλώνει ο ΥΠΟΙΚ.-

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του μνημονίου από την Τρόικα, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία, επισήμανε ότι η ύφεση το 2014 θα είναι υψηλότερη από τις προβλέψεις του μνημονίου, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν δημιουργείται ανάγκη πρόσθετων μέτρων γιατί η μεγαλύτερη ύφεση έχει ληφθεί υπόψη στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του 2014 περιλαμβάνει περικοπές στις δημόσιες δαπάνες ύψους €626 εκατομμυρίων.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε επίσης ότι οι σχεδιασμοί τόσο για τα δημόσια οικονομικά όσο για τα διαρθρωτικά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, βρίσκονται εντός των πλαισίων.


Για τις ιδιωτικοποιήσεις, ο κ. Γεωργιάδης, αφού υπενθύμισε ότι η πρόνοια για αυτό το θέμα περιλήφθηκε στο μνημόνιο του περασμένου Νοεμβρίου, είπε ότι η Κυβέρνηση εξασφάλισε πρόσθετο χρόνο μέχρι τον Δεκέμβριο, οπόταν θα γίνει η εκταμίευση της επόμενης δόσης, προκειμένου να οριστικοποιήσει τους σχεδιασμούς της και τις αποφάσεις της.

Προαναγγέλλοντας δημόσιο διάλογο για το θέμα, ο ΥΠΟΙΚ υπογράμμισε ότι "το ζητούμενο είναι πως θα διασφαλίσουμε πως αυτό το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί σωστά με τρόπο που θα ενθαρρύνει την προσέλκυση των επενδύσεων και να είναι βοηθητικό προς την ανάπτυξη".

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων μειώσεων στο κρατικό μισθολόγιο, ο κ. Γεωργιάδης αφού είπε δημοσιονομικοί σχεδιασμοί θεωρούνται ικανοποιητικοί, τόνισε ότι "παραμένουμε εντός των πλαισίων όπως έχουν καθοριστεί και δεν εγείρεται η ανάγκη για λήψη των όποιων πρόσθετων μέτρων, πέραν απ` αυτά που έχουν ληφθεί".


Χρονοδιάγραμμα μέχρι το Δεκέμβριο για τις ιδιωτικοποιήσεις.-

Όπως μετέδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το χρονοδιάγραμμα για τις ιδιωτικοποιήσεις που αποτελούν το δυσκολότερο σημείο έχει επεκταθεί κατά ένα μήνα ώς το Δεκέμβριο. Μέχρι τότε θα πρέπει να είναι έτοιμος ο σχεδιασμός και το κατάλληλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Επέκταση στο χρονοδιάγραμμα δόθηκε και για το Γενικό Σχέδιο Υγείας και η παρουσίαση συγκεκριμένου πλάνου μετατέθηκε για τον Ιανουάριο.

Η αποστολή της τρόικας θα αποχωρήσει από την Κύπρο σήμερα, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά σε λίγες ημέρες αλλά η τελική έκθεση θα είναι έτοιμη στο πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου.

Eύσημα Βελκουλέσκου για την εφαρμογή του μνημονίου.-
Στη σωστή τροχιά βρίσκεται το κυπριακό μνημόνιο σύμφωνα με την Εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Κύπρο, Ντέλια Βελκουλέσκου. Σε τηλεφωνική διάσκεψη τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης, είπε ότι όλοι οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί με απόλυτη επιτυχία ενώ οι προβλέψεις σε σχέση με την ύφεση είναι καλύτερες από τις αρχικές προβλέψεις.
Η Ντέλια Βελκουλέσκου έκανε λόγο για πρόοδο και σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές. Σε ότι αφορά τις διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη αξιολόγηση, η εκπρόσωπος του ΔΝΤ είπε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. «Αυτό επέτρεψε την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων με την Κυβέρνηση να βρίσκεται εντός του οδικού χάρτη που έχει οριστεί», είπε χαρακτηριστικά.
Η οικονομική κατάσταση πρόσθεσε, παραμένει δύσκολη, παρόλο που η ύφεση είναι μικρότερη από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, είπε, οι επιδόσεις θα κινηθούν κοντά στο 7,7%, δηλαδή κατά 1% λιγότερο από ότι είχαμε αρχικά προβλέψει.
«Ο τουρισμός και οι υπηρεσίες γενικότερα έχουν αποδειχθεί σχετικά ανθεκτικές ενώ η εμπιστοσύνη συνεχίζει να βελτιώνεται σταδιακά. Οι απευθείας επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα είναι ένα θετικό σημάδι», είπε χαρακτηριστικά.
Σε ότι αφορά την ανάγκη για μείωση των ψηλών επιπέδων του χρέους στον ιδιωτικό τομέα, είπε ότι η παραγωγή θα συρρικνωθεί κατά 4,8% το 2014 για να ανακάμψει στη συνέχεια αρχής γενομένης από το 2015. «Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν αυτές τις προοπτικές παραμένουν σημαντικοί», τόνισε.
Πρόσθεσε ότι οι αρχές έχουν κάνει σημαντικά άλματα σε ότι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. «Η Ελληνική Τράπεζα έχει ανακεφαλαιοποιηθεί με επιτυχία με ιδιωτικά κεφάλαια και ξένες επενδύσεις χωρίς κρατική βοήθεια. Η Τράπεζα Κύπρου, επισήμανε, έχει νέο ΔΣ και νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και έχει αρχίσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο έχει στόχο να καταστήσει την τράπεζα επικερδή στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.
Σε ότι αφορά την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού, είπε ότι τα χρήματα για αυτό το σκοπό βρίσκονται ασφαλισμένα σε ξεχωριστό λογαριασμό και δεν θα χρειαστεί η συμβολή των καταθετών. Επισήμανε επίσης ότι ο Συνεργατισμός έχει νέο ΔΣ και βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο αναδιάρθρωσης ενώ ήδη τέσσερα ιδρύματα έχουν συγχωνευτεί.
Πρόσθεσε ότι αυτό που βλέπουμε τώρα ως κύρια πρόκληση, είναι την διόρθωση των ισολογισμών των τραπεζών και την επαναφορά της εμπιστοσύνης των καταθετών.
«Αυτό είναι κλειδί ούτως ώστε να μπορούν να δοθούν ξανά πιστώσεις στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάκαμψη. Η επιμελής εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης των τραπεζών θα είναι σημαντική και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης των δανείων των βιώσιμων δανειοληπτών που το έχουν ανάγκη, καθώς και την αποθάρρυνση των στρατηγικών χρεοκοπιών», είπε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: