Η Κομισιόν ενέκρινε 10,8 εκ. προς την Κύπρο

Τη διάθεση 10,81 εκατ. ευρώ στην Κύπρο και 160,24 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των νέων, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί σε 19 κράτη μέλη με υψηλή νεανική ανεργία ανέρχεται σε 6 δισ. ευρώ, θα αρχίσει να εκταμιεύεται από  την 1η Ιανουαρίου 2014, ενώ τα ποσά που ανακοίνωσε η Κομισιόν αφορούν μια πρώτη κατανομή των πόρων. Το όριο επιλεξιμότητας είναι η ανεργία των νέων να είναι μεγαλύτερη του 25%.

Αναφορικά με την Κύπρο η Κομισιόν αναφέρει ότι είναι επιλέξιμη δεδομένου ότι το Σεπτέμβριο η ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών ανήλθε στο 43,9% και οι νέοι που δεν σπουδάζουν, δεν εκπαιδεύονται και δεν εργάζονται ανέρχονται στο 16% του συνόλου της εν λόγω ηλιακής ομάδας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ανεργία των νέων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 57,3% των νέων 15 έως 24 ετών, ενώ οι νέοι 18-24 ετών που δεν σπουδάζουν, εκπαιδεύονται ή δουλεύουν (ΝΕΕΤ), φτάνουν στο 20,3% του συνόλου.

Η Κομισιόν έχει καλέσει τις επιλέξιμες χώρες να υποβάλουν προγράμματα στις Βρυξέλλες, ενώ η βασική δράση που χρηματοδοτείται από την εν λόγω πρωτοβουλία, είναι η προσφορά θέσης εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε κάθε νέο κάτω ων 25 ετών το αργότερο 4 μήνες μετά την απώλεια της θέσης εργασίας ή την ολοκλήρωση των σπουδών του.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πρόσθετης οικονομικής στήριξης που εξασφάλισε η Κυπριακή Κυβέρνηση για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, εγκρίθηκε χθες η διάθεση κονδυλίου ύψους 100 εκ. ευρώ προς την Κύπρο.

Το ποσό των 100 εκ. ευρώ περιλαμβάνεται στη Συμφωνία του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2014 και πρόκειται για την πρώτη δόση της πρόσθετης οικονομικής στήριξης που ανέρχεται συνολικά στα 200 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε οδηγίες στα αρμόδια Υπουργεία, μόλις αποδεσμευτεί το εν λόγω ποσό να διατεθεί άμεσα για σκοπούς έργων ανάπτυξης και για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Κύπρο. 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Χρήστος Στυλιανίδης, σε γραπτή του δήλωση απέδωσε την πρόσθετη οικονομική στήριξη από την ΕΕ στις συστηματικές προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι οποίες όπως ανέφερε, "άρχισαν να αποδίδουν απτά αποτελέσματα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: