Αναστέλλεται η επιβολή πρόσθετου τέλους για Κοινωνικές Ασφαλίσεις.-

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 3 Οκτωβρίου, το Υπουργείο Οικονομικών όρισε τριμελή επιτροπή που θα ασχολείται με τον περιορισμό των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά την απομείωση καταθέσεων και εμπίπτουν σε περιπτώσεις ευαίσθητων ανθρωπιστικών προβλημάτων, δήλωσε μετά τη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ακόμη ότι κατά τη συνεδρία του, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναστολή επιβολής πρόσθετου τέλους με βάση τη νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, ενέκρινε τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών του 2013 που στόχο έχουν την παροχή για το 2013 ελαφρύνσεων στους εργοδότες ή και αυτοτελώς εργαζομένους και τη μη επιβολή πρόσθετων τελών σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: