Το «Οικόπεδο Κατάρ» σε διεθνή πλειστηριασμό.- Δημοσίευση προσφορών στον διεθνή τύπο.-

Στους Financial Times και σε άλλα Μέσα Ενημέρωσης του εξωτερικού δημοσιεύτηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος σε σχέση με το ακίνητο της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι από το Hilton. Στην πρόσκληση αναφέρεται πως αφορά δύο οικόπεδα για τα οποία θα δοθεί άδεια εκμετάλλευσης για περίοδο 99 ετών. Πρόκειται για τα Οικόπεδα 168 και 901 στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σχετικά στοιχεία θα είναι διατεθειμένα μέχρι τις 29 Νοεμβρίου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενώ προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου.
Όπως αναφέρεται, τα δύο οικόπεδα, έχουν έκταση 26.255τ.μ. με ωφέλιμο τα 22.955τ.μ.. Η ανάπτυξη που θα γίνει μπορεί να έχει εμβαδό μέχρι 89.268τ.μ. εφόσον αξιοποιηθούν όλοι οι παράγοντες για αύξηση του συντελεστή.
Ο επιτυχών προσφοροδότης, θα πρέπει να προχωρήσει σε ανακατασκευή του δρόμου Εθνικής Φρουράς απ' όπου θα είναι και η πρόσβαση στην ανάπτυξη.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, στο χώρο μπορεί να ανεγερθεί, ξενοδοχείο, οικιστική ανάπτυξη, εμπορικές μονάδες, γραφειακοί χώροι και δημόσιοι χώροι στάθμευσης.
Με το κλείσιμο των προσφορών, η κυβέρνηση θα καταλήξει σε short list τριών προτάσεων. Στόχος είναι η ανάπτυξη να ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: