Η Βουλή ανέβαλε νομοθετήματα για ενοίκια και ΦΠΑ

Την αναβολή της πρότασης νόμου για μείωση των επαγγελματικών ενοικίων και άλλων τριών νομοθετημάτων αποφάσισε η Βουλή.
Οπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου με την έναρξη της Ολομέλειας, η οποία ξεκίνησε με μιάμιση ώρα καθυστέρηση, η πρόταση νόμου για μείωση των ενοικίων και τρία νομοθετήματα σχετικά με το ΦΠΑ αναβάλλονται για μία εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, αναβλήθηκαν Ο περί Ακινήτων Ενοικιαζομένων για Επαγγελματικούς Σκοπούς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013. (Πρόταση νόμου), Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013, Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Aρ. 2) Κανονισμοί του 2013, και Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μεταφορά Αγαθών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: