Διάλογο με τη βάση της ΠΟΕΔ ζητά η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία.-


Εμμένει στην πρότασή της να ζητηθεί η άποψη της βάσης της ΠΟΕΔ σε σχέση με το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, λόγω της μη ικανοποίησης αιτημάτων, αλλά και δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυβέρνηση, η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία αναφέρει ότι η σημερινή κατάσταση στην Κύπρο, η οποία απειλεί την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω πολιτικών περικοπών και λιτότητας, επιβεβαιώνει την ορθότητα της πρότασης που υπέβαλε η παράταξη και έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, να ζητηθεί η άποψη της βάσης της Οργάνωσης σε σχέση με το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, λόγω της μη ικανοποίησης αιτημάτων, αλλά και δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
«Η πλατιά μάζα των δασκάλων, νηπιαγωγών και δασκάλων ειδικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων, θα πρέπει να ενημερωθεί και να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
«Οι κρίσιμες στιγμές που διανύουμε, επιβάλλουν υπεύθυνες αποφάσεις και χειρισμούς, οι οποίες μπορούν να προκύψουν μόνο από ένα ολοκληρωμένο και εποικοδομητικό διάλογο με τη βάση της Οργάνωσης», προστίθεται.
Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με τη Γραμματεία της ΠΟΕΔ, η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία αναφέρει ότι «θα αναμένει πλήρη ενημέρωση και ακολούθως θα τοποθετηθεί».
Ωστόσο, καταλήγει, «ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της συνάντησης δεν τίθεται θέμα επανεξέτασης της απόφασής μας να ζητηθεί η άποψη της βάσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: