Γενικός Εισαγγελέας: Η Ερευνητική έπρεπε να χειριστεί το θέμα της άρνησης Δ. Χριστόφια να καταθέσει.-

Το θέμα της άρνησης συμμόρφωσης του τέως Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια στις οδηγίες της Ερευνητικής Επιτροπής να καταθέσει προφορικά ενώπιον της «θα μπορούσε και θα έπρεπε να τύχει χειρισμού από την ίδια την Επιτροπή», αναφέρεται σε απόφαση που εξέδωσε χθες ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης.

Παράλληλα προσθέτει ότι δεν δικαιολογείται η εκ των υστέρων άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα για ποινική δίωξη σε σχέση με την ανυπακοή σε νόμιμες διαταγές.
Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρεται εξάλλου «στην αναγκαιότητα όπως μάρτυρες οι οποίοι καλούνται για να καταθέσουν ενώπιον Ερευνητικών Επιτροπών, επιδεικνύουν τον πρέποντα σεβασμό» προς το θεσμό και τα πρόσωπα που συγκροτούν τις Ερευνητικές Επιτροπές, καθώς και όπως «μη επιζητούν την επίδειξη προς αυτούς οποιασδήποτε ιδιαίτερης ή διαφορετικής μεταχείρισης, λόγω υφιστάμενου ή πρότερα κατεχόμενου αξιώματος, όσο υψηλό και να είναι τούτο».
Συμπληρώνει ότι δεν έλαβε υπόψη στην απόφασή του «ισχυρισμούς που περιέχονται σε επιστολή των δικηγόρων του κ. Δ. Χριστόφια η οποία αποστάληκε στον προκάτοχο μου, στην οποία εγείρεται θέμα παράνομης συγκρότησης της επί θέματι Ερευνητικής Επιτροπής λόγω του οργάνου το οποίο προέβηκε στον διορισμό του Προέδρου και των Μελών της».
Όπως αναφέρει, «ένα τέτοιο θέμα δεν προσφέρεται όπως εξετασθεί και όπως εκφρασθεί οποιαδήποτε γνώμη ή άποψη από το Γενικό Εισαγγελέα στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης παραπομπής από την Ερευνητική Επιτροπή του εξεταζόμενου εδώ θέματος συμπεριφοράς μάρτυρος».
Ο Κώστας Κληρίδης αναφέρει ότι «εκείνο το οποίο συνοπτικά διαπιστώνεται είναι ότι ενώ η Ερευνητική Επιτροπή διακρίβωσε άρνηση του κληθέντος ενώπιον της ως μάρτυρα κ. Χριστόφια, να δώσει μαρτυρία σύμφωνα με ό,τι η Επιτροπή θεώρησε ως τη θεσμοθετημένη διαδικασία».
«Ενώ η Επιτροπή θα μπορούσε να επιληφθεί αυτής της άρνησης η ίδια και να επιβάλει ποινή, προνοούμενη από τον Νόμο δυνάμει του οποίου η Επιτροπή συνεστήθη και λειτουργούσε, εν τούτοις δεν προέβηκε σε καμιά ενέργεια και παρέπεμψε το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα» προστίθεται.
Ως λόγο, συνεχίζει ο Γενικός Εισαγγελέας, η Ερευνητική Επιτροπή προέβαλε την ύπαρξη προηγούμενης απόφασης της πλειοψηφίας της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία «δεν παρέχεται δικαίωμα στην Ερευνητική Επιτροπή απόδοσης ποινικής ευθύνης».
«Κατά την άποψη μου, η εξουσία η οποία δίδεται στην Ερευνητική Επιτροπή» από τον Νόμο «ουδόλως επηρεάζεται, είτε η ίδια (η εξουσία) είτε η άσκηση της, λόγω της προηγούμενης απόφασης της πλειοψηφίας της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία σ’ αυτήν δεν παρέχεται δικαίωμα απόδοσης ποινικής ευθύνης» προσθέτει ο Κώστας Κληρίδης.
Συμπληρώνει ότι παρόλο που η επιβολή χρηματικού προστίμου συνιστά ποινικής φύσεως κύρωση, «εν τούτοις η επιβολή της καμία σχέση δεν μπορεί να έχει με τη δυνατότητα ή μη της Επιτροπής να αποδώσει ποινικές ευθύνες στο πόρισμα της».
Καταλήγει, λέγοντας ότι η εξουσία που δίδεται στην Ερευνητική Επιτροπή να επιβάλλει πρόστιμο για άρνηση μάρτυρα να δώσει μαρτυρία, έχει σχέση με τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εργασιών της Επιτροπής και τη λήψη της επιθυμητής μαρτυρίας και όχι με τη διάγνωση οποιασδήποτε ευθύνης ποινικής ή άλλης σε σχέση με το υπό διερεύνηση αντικείμενο της έρευνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: