Κρατική Εταιρεία αναλαμβάνει τις Αεροναυτιλιακές Υπηρεσίες.-

Tη δημιουργία Κρατικής Εταιρείας Παροχής Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο στη χθεσινή συνεδρία του. Για το σκοπό αυτό, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έχει εξουσιοδοτηθεί ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες από το EUROCONTROL για την ετοιμασία
ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δημιουργία της Κρατικής Εταιρείας Παροχής Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών στην Κύπρο, περιλαμβανομένων του νομικού πλαισίου και της μεταβίβασης των σχετικών αρμοδιοτήτων από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας στη νέα εταιρεία, χωρίς οποιοδήποτε κόστος για τη Δημοκρατία. Σημειώνεται, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ότι η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Κύπρου με τη δημιουργία Κρατικής Εταιρείας Παροχής Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών αποτελεί επιτακτική επιλογή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Υπηρεσιών μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και αναπτυσσόμενο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τα οικονομικά οφέλη ένα τέτοιος οργανισμός θα μπορεί επιπλέον να λειτουργεί ευέλικτα και με ταχύτητα, ώστε η Κύπρος να εφαρμόζει έγκαιρα και στον απαιτούμενο βαθμό τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της με επακόλουθη βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών, αναφέρει η ανακοίνωση. Εξάλλου, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης, προστίθεται, την αξιοποίηση ωρομίσθιου εργατικού προσωπικού από το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωργίας, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, σε εκστρατεία καθαριότητας σημαντικών φυσικών περιοχών της Κύπρου, υπό την επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος, κατά την περίοδο Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2013 και 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: