Και η Ιταλία στην ομάδα Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ για το ΦΑ-Τετραμερής σύσκεψη την Πέμπτη.-

Πραγματοποιείται στις 24 Οκτωβρίου 2013 στο Ισραήλ, τετραμερής συνάντηση των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ιταλίας για συζήτηση του θέματος του Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου εντός του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Πλαισίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ «η τετραμερής συνάντηση αναμένεται να συμβάλει στον προγραμματισμό, για έγκαιρη λήψη καθοριστικών ρυθμιστικών αποφάσεων, που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση της δημιουργίας ενεργειακών υποδομών για ανάπτυξη των διαδρόμων μεταφοράς ενέργειας στην ενιαία και ανταγωνιστική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: