Η Κύπρος πρώτη στην αύξηση της ανεργίας τον Αύγουστο

Στην Κύπρο σημειώθηκε η μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία αύξηση της ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, ενώ είχε και την τρίτη χειρότερη επίδοση μετά την Ελλάδα και την Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Συγκεκριμένα, η ανεργία στην Κύπρο τον Αύγουστο έφθασε στο 16,9% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτους αριθμούς τα 76.000 άτομα, έναντι 16,4% ή 73.000 άνεργους που ήταν τον Ιούλιο.
Όπως προκύπτει από τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat, η μέση ανεργία στην ευρωζώνη κυμάνθηκε τον Αύγουστο στο 12,0% του ενεργού πληθυσμού και στο σύνολο της ΕΕ στο 10,9%, ενώ παρέμεινε αμετάβλητη και στις δύο περιπτώσεις σε σχέση με την Ιούλιο.
Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Κύπρου, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 16,9%, στις γυναίκες 17,0% και στους νέους κάτω των 25 ετών 38,6% ή 16.000 άτομα (στοιχεία Ιουνίου). Ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους άνδρες ήταν 11,9%, στις γυναίκες 12,3% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 23,7%.
Για την Ελλάδα τα στοιχεία της Eurostat αφορούν τον Ιούνιο, όπου η συνολική ανεργία ανήλθε στο 27,9% (1,4 εκατ. άτομα), ποσοστό που ήταν το ψηλότερο στην ΕΕ. Στις επιμέρους κατηγορίες στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,9%, στις γυναίκες 31,9% και στους νέους κάτω των 25 ετών 61,5%. Στις γυναίκες και τους νέους η Ελλάδα είχε την ψηλότερη ανεργία στην ΕΕ.
Τον Αύγουστο η ΕΕ είχε 26,595 εκατ. άνεργους, εκ των οποίων 19,178 αφορούσαν την Ευρωζώνη. Σε ένα έτος η ανεργία αυξήθηκε κατά 895.000 άτομα στην Ευρωζώνη.
Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος ήταν η Κύπρος (από 12,3% σε 16,9%) και η Ελλάδα (από 24,6% σε 27,9%).
Τον Αύγουστο ο αριθμός των ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε στο σύνολο της ΕΕ τα 5,499 εκατ. άτομα, εκ των οποίων 3,457 εκατομμύρια αφορούσαν τις χώρες της Ευρωζώνης. Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 52.000 στην Ευρωζώνη. Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους κατέγραψαν η Ελλάδα (61,5%) και η Ισπανία (56,0%). Τα χαμηλότερα η Γερμανία (7,7%) και η Αυστρία (8,6%).
Το συνολικό ποσοστό ανεργίας επί του ενεργού πληθυσμού, που καταγράφηκε στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης τον Αύγουστο ήταν το εξής: Ελλάδα 27,9% (Ιούνιος), Ισπανία 26,2%, Κύπρος 16,9%, Πορτογαλία 16,5%, Σλοβακία 14,0%, Ιρλανδία 13,6%, Ιταλία 12,2%, Γαλλία 11,0%, Σλοβενία 10,4%, Βέλγιο 8,7%, Φινλανδία 8,0%, Εσθονία
7,9% (Ιούλιος), Ολλανδία 7,0%, Μάλτα 6,4%, Λουξεμβούργο 5,8%, Γερμανία 5,2%, Αυστρία 4,9%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: