Με μείωση δαπανών κατά 626 εκ. ευρώ, και έγκριση της Τρόικα, ο Προϋπολογισμός πάει στη Βουλή.-

«Αποτυπώνει τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνά ο τόπος».-

Η σημαντική εξοικονόμηση δαπανών είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, το βασικό χαρακτηριστικό του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014, ο οποίος εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και προβλέπει εξοικονόμηση δαπανών, ύψους 626 εκατομμυρίων ευρώ.

«Πρόκειται για προϋπολογισμό που αποτυπώνει τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνά ο τόπος" και "αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Δεν θα μπορούσε σε μια εποχή όπου οι συμπολίτες μας, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις περνούν δύσκολες μέρες και μειώνουν δαπάνες, να μην ίσχυε το ίδιο και για το κράτος», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι με το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2016 που εγκρίθηκαν σήμερα στο Υπουργικό και θα κατατεθούν τις επόμενες ημέρες στη Βουλή «υπερκαλύπτουμε τις παραμέτρους που καθορίζονται στο μνημόνιο» και αφορούν τόσο το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα όσο και το συνολικό έλλειμμα για το 2014.
Ταυτόχρονα, ο κ. Γεωργιάδης εξήγγειλε «πρόσθετα μέτρα που θα τεθούν ως εισήγηση ενώπιον της Βουλής μαζί με τον προϋπολογισμό» και τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, τον περαιτέρω εξορθολογισμό παρεμφερών μισθολογικών επιδομάτων (υπερωρίες, επιδόματα βάρδιας – εξοικονόμηση 18 εκ. ευρώ), τη συνεισφορά για σκοπούς σύνταξης του συνόλου του εκτάκτου προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία ύψους 3% (6 εκ. ευρώ), τον συνυπολογισμό της σύνταξης χηρείας στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα (8 εκ. ευρώ) και τη μείωση της συνολικής δαπάνης για την κοινωνική σύνταξη κατά 10 εκ. ευρώ, στα 50 εκ. ευρώ, μέσω στόχευσης (οικονομικό κριτήριο) αυτού του ωφελήματος που μέχρι σήμερα ήταν εντελώς αστόχευτο".
Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, οι δαπάνες για το 2014 θα είναι μειωμένες κατά 10%, εξαιρουμένων των τόκων, των αποπληρωμών δανείων και του αποθεματικού, ενώ οι συνολικές δαπάνες είναι μειωμένες κατά 20%.
Υπενθυμίζοντας ότι στόχος ήταν η εξοικονόμηση δαπανών ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ για το 2014, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η Κυβέρνηση έχει επιτύχει, μέσω του προϋπολογισμού, εξοικονομήσεις ύψους 626 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό, όπως είπε, "καλύπτεται από επιπρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα» και τα οποία προέρχονται "τόσο από κάποια μέτρα τα οποία προτείνουμε όσο και από την αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ».
Οι συνολικές δαπάνες, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, δαπανών για τόκους, αποθεματικά και πληρωμές προηγούμενων ετών, προϋπολογίζονται στα 5.599 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 6.225 εκ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας μείωση 10% ή 626 εκ. ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα για το 2014, εξαιρουμένων των δανείων, προϋπολογίζονται στα 5.639 εκ. ευρώ σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα 5.638 εκ. ευρώ το 2013.
"Αν η οικονομική κατάσταση ήταν καλύτερη, υπάρχουν και δαπάνες οι οποίες δεν θα μειώνονταν. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία", ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Κυβέρνηση "εξίσου σημαντική και σημαντικότερη θεωρεί την πολιτική των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τη δομή και τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, την κοινωνική πολιτική και την πολιτική για το Σχέδιο Υγείας.
Τα δημόσια οικονομικά, σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, θα διορθωθούν με τρόπο οριστικό όταν επανακτήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική, όταν η οικονομία επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς και εδώ είναι ακριβώς που επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειες της Κυβέρνησης".
Ανέφερε ότι "τις τελευταίες ημέρες έγινε προσπάθεια και απαμβλύνεται η επίπτωση κάποιων από αυτών των νέων μέτρων όπως είχαν αρχικά σχεδιαστεί και αυτό θα το επεξηγήσουμε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που είχαν εκφράσει κάποιες αμφιβολίες το τελευταίο διάστημα", σημειώνοντας, όμως, ότι "η ανάγκη παραμένει, η απόφαση πρέπει να θεωρείται δεδομένη, πως εξορθολογίζονται και μειώνονται αυτές οι δαπάνες".
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι "μπορέσαμε και διορθώσαμε κάπως, καταγράφοντας και υιοθετώντας κάποιες από τις ανησυχίες των εργαζομένων για κάποια επιδόματα που είχαν προκαλέσει κάποια ανησυχία".
Σε σχέση με τη συνεισφορά 3% για σκοπούς σύνταξης του συνόλου του εκτάκτου προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι "το έκτακτο προσωπικό παρόλο που απολαμβάνει συνταξιοδοτικό όφελος, δεν συνεισέφερε μέχρι σήμερα και θεωρούμε αναγκαία την προτεινόμενη συνεισφορά", σημειώνοντας ότι "τα μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας ήδη συνεισφέρουν έναντι του συνταξιοδοτικού τους ωφελήματος ποσοστό 5%".
Ανέφερε ότι βάση για την ετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούσε το στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο και πρόσθεσε ότι στη βάση αυτών των παραμέτρων έγινε τους προηγούμενους μήνες η όλη εργασία για να καταλήξουμε σήμερα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού".
Αναφέροντας ότι "πολλά από τα μέτρα τα οποία οδηγούν στον προϋπολογισμό που προτείνουμε έχουν αποφασιστεί και ψηφιστεί από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο και τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2014", ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ενδεικτικά ότι αυτά αφορούν "την πρόσθετη αποκοπή 3% του μισθολογίου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αύξηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) κατά 1%, την αύξηση των εισφορών προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις και την πρόσθετη στόχευση κοινωνικών επιδομάτων".
Ο ΥΠΟΙΚ είπε ακόμη ότι σημαντική είναι η διατήρηση και το 2014 της πολιτικής για μηδενικές προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προσθέτοντας ότι "αυτός είναι ο πιο ουσιαστικός ίσως τρόπος συγκράτησης και τελικά μείωσης του δημόσιου μισθολογίου".
Ανέφερε επίσης ότι σημαντική είναι και η αύξηση των προβλέψεων για συγχρηματοδοτούμενα έργα που θα είναι το βασικό εργαλείο της επόμενης χρονιάς και μέσω του οποίου θα ενθαρρύνουμε την οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα".
Κληθείς να διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξουν συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι "ένα από τα διαχρονικά προβλήματα και κάτι που είχε ενταθεί τα τελευταία χρόνια ήταν η πολιτική των συμπληρωματικών προϋπολογισμών οι οποίοι διόγκωναν τις κρατικές δαπάνες", προσθέτοντας ότι "η πολιτική της Κυβέρνησης είναι η συγκράτηση των κρατικών δαπανών".
"Δεν θέλουμε να φθάσουμε στο σημείο να επιβάλουμε νέους φόρους στον ιδιωτικό τομέα, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για να συντηρήσουμε συνεχώς αυξανόμενες δημόσιες δαπάνες", ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι οροφές των δαπανών πρέπει να θεωρούνται δεσμευτικές και να παραμείνουμε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση του προϋπολογισμού".
Ερωτηθείς κατά πόσον η Τρόικα έδωσε τα σχόλια της επί του προϋπολογισμού, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι "η Τρόικα εξέτασε σε λεπτομέρεια τις βασικές παραμέτρους του προτεινόμενου προϋπολογισμού, δόθηκαν εξηγήσεις, διευκρινίσεις και θεωρώ", όπως είπε, "ότι είμαστε εντός των πλαισίων που η Τρόικα έχει καθορίσει".
"Αν στην πορεία προκύψει κάποιο νέο δεδομένο, μετά από την επικείμενη αξιολόγηση, αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που θα συζητήσουμε μαζί τους", πρόσθεσε.
Σε ερώτηση κατά πόσον τα νέα μέτρα θα βαθύνουν την ύφεση, ο κ. Γεωργιάδης είπε: "Μακάρι να είμαστε σε θέση να αυξήσουμε τις κρατικές δαπάνες. Σε καιρό ύφεσης αυτό ίσως να είχε και μια λογική και δεν θα διαφωνούσα".
"Δυστυχώς, τους καλούς καιρούς όταν θα έπρεπε να είχαμε δημιουργήσει τις υγιείς βάσεις για να μπορούσαμε σήμερα να αυξάναμε τις δαπάνες μας, δεν φροντίσαμε. Το κυπριακό κράτος είναι αποκλεισμένο από τις διεθνείς αγορές, δεν μπορούμε να δανειστούμε εδώ και δυόμισι χρόνια και συνεπώς δεν είναι ζήτημα επιλογής, αλλά ζήτημα των αμείλικτων δεδομένων μέσα στα οποία πρέπει να λειτουργήσουμε", επισήμανε ο ΥΠΟΙΚ.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη ότι "δυστυχώς πληρώνουμε τις ολιγωρίες και τα σφάλματα του παρελθόντος και είμαστε σήμερα υποχρεωμένοι σε καιρό ύφεσης να επιχειρούμε εκείνες τις εξοικονομήσεις τις οποίες εδώ και καιρό θα έπρεπε να τις εντοπίζαμε και προσδιορίζαμε για να είχαμε σήμερα το περιθώριο να αυξάναμε τις δαπάνες μας".

Δεν υπάρχουν σχόλια: