Μειωμένη κατά 5% η τιμή του ρεύματος για άλλους δύο μήνες

Έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, που διέρχεται ο τόπος, αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Σε ανακοίνωσή της, η ΡΑΕΚ αναφέρει ότι αποφάσισε την επέκταση για ακόμα δύο μήνες της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της ΑΗΚ ύψους 5%, με εφαρμογή στις τιμολογήσεις των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του Οκτωβρίου του 2013 και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Νοεμβρίου του 2013.
Επίσης, αποφάσισε την επανεξέταση πριν από τη λήξη της περιόδου των δύο μηνών και ενδεχομένως διαφοροποίηση της έκτακτης προσωρινής μείωσης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όσον αφορά τη διάρκεια και το ύψος της μείωσης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υλοποίηση έκτακτου προγράμματος εξοικονομήσεων και μειώσεων των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και ειδικότερα την εφαρμογή δεσμευτικού προγράμματος για εξορθολογισμό της Οργανικής Δομής της ΑΗΚ, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ουσιαστική μείωση του κόστους που μετακυλίεται στον καταναλωτή.
Σύμφωνα με την απόφαση, για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της απόφασης αυτής, υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

Η ΡΑΕΚ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να προμηθευτεί αντίγραφο της πιο πάνω απόφασης από τα γραφεία της ή από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy.

Δεν υπάρχουν σχόλια: