Ολοκληρώθηκαν οι συγχωνεύσεις και εγκρίθηκαν τα 18 νέα Συνεργατικά.-

Με επιτυχία έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις των συγχωνεύσεων όλων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων από τις Γενικές τους Συνελεύσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ).
H διαδικασία των συγχωνεύσεων ξεκινά το δεύτερο Σαββατοκυρίακο Οκτωβρίου
Οι συνελεύσεις των τελευταίων 41 συνεργατικών εταιρειών έγιναν την εβδομάδα 23/9/13-29/9/2013.
Η διαδικασία έγκρισης των συγχωνεύσεων άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2013. Σύμφωνα με την ΣΚΤ, η διαδικασία των συγχωνεύσεων ξεκινά το δεύτερο Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014. Η πρώτη συγχώνευση αναμένεται να υλοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2013 με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας να αποδέχεται την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Δυτικής Λευκωσίας, την Συνεργατική Πι-στωτική Εταιρεία Κοκκινοτριμιθιάς, την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κακοπετριάς-Γαλάτας, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Σολιάς, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Μαραθάσας και το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αγίας Μαρίνας, Κορμακίτη, Καρπάσιας, Ασώματου (ΑΜΚΚΑ). O κατάλογος με τα ονόματα των 18 νέων συνεργατικών εταιρειών στον οποίο φαίνονται τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα που συγχωνεύονται:

Oνομασία: ΣΠΕ Στροβόλου Λτδ 1 ΣΠΕ Στροβόλου 2 ΣΤ Επαγγελματικών Κλάδων και Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΤΕΚΕΚ) 3 ΣΤ Πολυτέκνων
Ονομασία: ΣΠΕ Λήδρα Λτδ 1 ΣΠΕ Λήδρα 2 ΣΠΕ Καϊμακλίου 3 ΣΤ Εργαζομένων Κύπρου (ΣΤΕΚ) Ονομασία: Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας 1 Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας 2 ΣΠΕ Λατσιών 3 ΣΠΕ Γερίου 4 ΣΠΕ Αγίου Αμβροσίου (Κερύνειας)
Ονομασία: Σ.Τ Λευκωσίας Λτδ 1 ΣΤ Λευκωσίας 2 ΣΠΕ Δυτικής Λ/σίας 3 ΣΠΕ Κοκκινοτριμιθιάς 4 ΣΠΕ Κακοπετριάς-Γαλάτας 5 ΣΤ Σολιάς
6 ΣΤ Μαραθάσας 7 ΣΤ Αγίας Μαρίνας, Κορμακίτη, Καρπάσιας, Ασωμάτου (ΑΜΚΚΑ)
Ονομασία: ΣΠΕ Ταμασσού – Ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ 1 ΣΠΕ Ταμασσού & Μαχαιρά 2 ΣΠΕ Πίστεως 3 ΣΤ Πιτσιλιάς Λευκωσίας 4 ΣΠΕ Ορεινής 5 ΣΠΕ Παλαιχωρίου 6 ΣΠΕ Μαδαρής Ονομασία: ΣΠΕ Λακατάμιας – Δευτεράς Λτδ 1 ΣΠΕ Λακατάμιας 2 ΣΠΕ Δευτεράς-Ανάγυας 3 Ιδιωτικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου Συνεργατικό Ταμιευτήριο (ΣΥΤΙΕΚ)
Oνομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών & Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ 1 ΣΤ Αστυνομικών Κύπρου 2 ΣΤ Μελών Κυπριακού Στρατού
Oνομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Ενέργειας και Τραπεζών 1 ΣΤ Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2 ΣΤ Υπαλλήλων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 3 ΣΤ Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου
Oνομασία: Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ 1 Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΣΟΤΑΔΥΚ) 2 ΣΤ Δημοσίων Υπαλλήλων Λεμεσού 3 ΣΤ Κυβερνητικών Εργατών Κύπρου (ΣΤΑΚΕΚ) 4 ΣΤ Δημοσίων Υπαλλήλων Λάρνακας
Oνομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών Κύπρου Λτδ 1 ΣΤ Δασκάλων Κύπρου 2 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΤΕΛΜΕΚ)
Oνομασία: ΣΠΕ Μακράσυκας – Λάρνακας – Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ 1 ΣΠΕ Μακράσυκας 2 ΣΠΕ Βασιλικού Πεντάσχοινου 3 ΣΠΕ Αγροτικής Ανάπτυξης 4 ΣΤ Καρπασίας
5 ΣΠΕ Ακανθού 6 ΣΤ Λύσης
Oνομασία: ΣΠΕ Αλληλεγγύης Λτδ 1 ΣΠΕ Αλληλεγγύης 2 ΣΠΕ Αθηαίνου 3 ΣΠΕ Περιοχών Σταυροβουνίου Λευκάρων 4 ΣΠΕ Λειβαδιών Λάρνακας Oνομασία: ΣΤ Αμμοχώστου - Λάρνακας Λτδ 1 ΣΤ Αμμοχώστου 2 ΣΠΕ Κοντέας 3 ΣΠΕ Συνεργασίας Κιτίου -Περβολιών - Τερσεφάνου - Μενεού 4 ΣΤ Λάρνακας 5 Συνεργατικός Οργανισμός Πρωτοβουλία Γυναικών Κύπρου
Oνομασία: ΣΠΕ Τροόδους Λτδ 1 ΣΠΕ Κυπερούντας 2 ΣΠΕ Ημιορεινής Λεμεσού 3 ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς 4 ΣΠΕ Ορεινών Θερέτρων Λεμεσού 5 ΣΠΕ Κρασοχωριών 6 ΣΤ Πελενδρίου 7 ΣΠΕ Αγρού
Oνομασία: Περιφερειακή ΣΠΕ Λεμεσού Λτδ 1 ΣΠΕ Μέσα Γειτονιάς 2 ΣΠΕ Κουρίου 3 ΣΠΕ Ύψωνα -Λόφου 4 ΣΠΕ Ανατολικής Λεμεσού 5 ΣΠΕ Πισσουρίου 6 ΣΠΕ Μόρφου 7 ΣΠΕ Τραχωνίου Κολοσσίου
Oνομασία: ΣΤ Λεμεσού Λτδ 1 ΣΤ Λεμεσού Oνομασία: ΣΠΕ Κοκκινοχωριών Λτδ 1 ΣΠΕ Παραλιμνίου 2 Περιφερειακή ΣΠΕ Αμμοχώστου 3 ΣΠΕ Σωτήρας Αμμοχώστου 4 ΣΠΕ Αγίας Νάπας
5 ΣΤ Άχνας 6 ΣΠΕ Ξυλοφάγου 7 ΣΠΕ Αυγόρου 8 ΣΠΕ Λιοπετρίου 9 ΣΠΕ Ορμήδειας 10 ΣΠΕ Ξυλοτύμπου
Oνομασία: ΣΤ Πάφου Λτδ 1 Ελληνικό ΣΤ Πάφου 2 ΣΠΕ Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου 3 ΣΠΕ Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς 4 ΣΠΕ Χλώρακας - Κισσόνεργας 5 ΣΠΕ Πέγειας 6 ΣΠΕ Κάτω Πάφου 7 ΣΠΕ Στρουμπίου 8 ΣΠΕ Πωμού - Τυλληρίας 9 ΣΠΕ Σταυρός Μίνθης 10 ΣΠΕ Γιόλου 11 ΣΠΕ Σίμου 12 ΣΠΕ Λαόνας 13 ΣΠΕ Αμαργέτης και Περιχώρων 14 ΣΠΕ Περιφέρειας Χρυσορογιάτισσας 15 ΣΠΕ Πολεμίου 16 ΣΠΕ Κουκλιών

Δεν υπάρχουν σχόλια: