Κομπίνα με καύσιμα στην Αρχή Λιμένων διερευνά το Τελωνείο.-

Το Τμήμα Τελωνείων ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του, διερευνά υπόθεση κατ’ εξακολούθηση χρησιμοποίησης ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου σε ρυμουλκά και άλλα σκάφη της που διακινούνται μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας καθώς και σε κινητήρες μη σταθερής θέσης.

«Οι έρευνες πραγματοποιούνται με σκοπό τη διακρίβωση των ποσοτήτων του πετρελαίου που χρησιμοποιήθηκε από την Αρχή Λιμένων για σκοπούς μη προβλεπόμενους από τη σχετική περί Φόρων Κατανάλωσης Νομοθεσία και είσπραξη των αποφευχθέντων φόρων» σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε εξάλλου και η Αρχή Λιμένων η οποία αναφέρει ότι διερευνά και αυτή τις «πληροφορίες για χρήση καυσίμων θέρμανσης στα πλωτά σκάφη και γερανούς της» αλλά και πως συνεργάζεται για το όλο θέμα με τις τελωνειακές αρχές.

Η ΑΛΚ απορρίπτει παράλληλα ότι τίθεται θέμα κλοπής ή απάτης του κράτους όπως γράφτηκε στον Τύπο.

Επισημαίνει παράλληλα ότι καθώς αποτελεί το ουσιαστικότερο μέρος της λιμενικής βιομηχανίας και οι δραστηριότητες της στοχεύουν στην πρόοδο και ανάπτυξη της λιμενικής βιομηχανίας, θα πρέπει το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί για τα σκάφη και τους γερανούς της να θεωρείται ότι εμπίπτει στην κατηγορία του βιομηχανικού καυσίμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: