Για να σώσει την Ελληνική η Εκκλησία πωλεί χωράφια στα Ταμεία Συντάξεων ΑΗΚ και ΑΤΗΚ.-

Συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Συντάξεων της ΑΗΚ και της Εκκλησίας της Κύπρου έχει επέλθει, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, προκειμένου η Εκκλησία να διασφαλίσει τη συμμετοχή της με μεγάλο ποσοστό στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας. Πιο εδικά αναφέρεται ότι η Εκκλησία παραχωρεί γη μεγαλύτερης αξίας από τα χρεόγραφα και αξιόγραφα (συνολικής αξίας 60 εκ. ευρώ) που εξασφαλίζει από το Ταμείο Συντάξεων της ΑΗΚ.
Στόχος της Εκκλησίας είναι να «αναχαιτίσει» τα μεγάλα πακέτα συμμετοχής τρίτων στη μετοχική σύνθεση της Ελληνικής Τράπεζας. Πάντως, οι κινήσεις της Εκκλησίας μέσω των οικονομικών της συμβούλων επιβεβαιώνουν τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου ότι μπορεί να μην υπάρχει ρευστό αλλά άλλοι τρόποι. Οι άλλοι τρόποι μεταφράζονται σε ακίνητη περιουσία, την οποία διαθέτει σε αφθονία και πλέον δίνει μέρος της για χάρη της Ελληνικής Τράπεζας. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ανάλογες συμφωνίες θα γίνουν και με το Ταμείο Συντάξεων της Cyta, τα μέλη του οποίου έχουν ήδη ενώπιόν τους λίστα με ακίνητα της Εκκλησίας προκειμένου να εξετάσουν εάν θα παραχωρήσουν αξιόγραφα ή χρεόγραφα που κατέχουν στην Ελληνική έναντι γης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: