Νόμος για προστασία οφειλετών από εκποίηση της κατοικίας τους.-

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με όλες τις κοινοβουλευτικές πλευρές να συγκλίνουν, ετοιμάζει νομοθεσία με την οποία θα δώσει το δικαίωμα προσφυγής σε όσους οφειλέτες σε τραπεζικά ιδρύματα «δεν τα βρουν» σε διακανονισμό με την τράπεζα στην οποία χρωστούν, να καταφεύγουν στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος αναστολής πληρωμών με επιτόκιο που θα αποφασίζει το Δικαστήριο.

Η Επιτροπή συζήτησε χθες την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιάννος Λαμάρης που στοχεύει στην προστασία των οφειλετών και της κατοικίας τους από εκποίηση αν αποδεδειγμένα λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να καταβάλουν τις δόσεις τους στις τράπεζες.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Σωτήρης Σαμψών ανέφερε ότι αναμένεται η έκδοση μέχρι το Νοέμβρη από την Κεντρική Τράπεζα της οδηγίας προς τις τράπεζες που θα προβλέπει μεταξύ άλλων την αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και διακανονισμό αποπληρωμής, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή.
Ο κ. Σαμψών είπε ακόμα ότι συμφωνήθηκε ενδιάμεση συνάντηση των μελών της Επιτροπής για διαμόρφωση της πρότασης με βάση τις τοποθετήσεις που υπήρξαν στη χθεσινή συνεδρία και σε συνδυασμό με τις προτάσεις νόμου του Βουλευτή του ΚΣ ΕΔΕΚ Νίκου Νικολαϊδη.
Επαναλαμβάνοντας ότι η Επιτροπή Νομικών εκεί και όπου της επιτρέπεται από τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας θα λειτουργεί ως ανάχωμα προστασίας αυτών που δεινοπαθούν από το οικονομικό πλήγμα, διευκρίνισε ότι το εγχείρημα των Βουλευτών αποσκοπεί στην προστασία της κατοικίας της οικογένειας από την εκδοχή της εκποίησης.
Εξήγησε επίσης ότι ο προωθούμενος νόμος θα δίνει το δικαίωμα προσφυγής των οφειλετών μόνο στις περιπτώσεις που εσωτερική διαδικασία του τραπεζικού ιδρύματος δεν θα τελεσφορήσει.
Περαιτέρω, είπε ότι θα καταβάλλεται πρωτοβάθμια προσπάθεια διακανονισμού αποπληρωμής των οφειλών και στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ικανοποιηθεί θα μπορεί να προσφύγει σε δευτεροβάθμιο ανεξάρτητο σώμα εντός του ιδρύματος.
Είπε ακόμα ότι ο προσφεύγων στο Δικαστήριο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει εξαντλήσει την εσωτερική διαδικασία και ότι πραγματικά αδυνατεί να καταβάλει τις δόσεις που του προτείνονται και το Δικαστήριο θα έχει την εξουσία έκδοσης διατάγματος για αναστολή πληρωμών για καθορισμένο χρόνο με συγκεκριμένο επιτόκιο που θα καθορίζει το Δικαστήριο.
Το δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο για αναστολή πληρωμών θα δημιουργείται από την ημέρα που καταλήξουν οι εσωτερικές διαδικασίες εντός του τραπεζικού ιδρύματος.
Ο εισηγητής της πρότασης νόμου Γιάννος Λαμάρης, αφού εξέφρασε ικανοποίηση για τη θετική ανταπόκριση που υπήρξε από τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα στην πρόταση νόμου που κατέθεσε, πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία δεν υπάρχει συνταγματικό κώλυμα, στην προώθηση του νόμου, ενώ με βάση το Υπουργείο Οικονομικών δεν προκύπτει σύγκρουση με τις υποχρεώσεις μας στην Τρόικα.
Είπε ακόμα ότι εκφράστηκαν επιφυλάξεις για την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση από την Κεντρική Τράπεζα, το Σύνδεσμο Τραπεζών και τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.
Δημιουργήθηκε καλή βάση, είπε, ώστε να θεσπιστεί ένα εργαλείο προστασίας του οφειλέτη, συνέχισε ο κ. Λαμάρης διευκρινίζοντας ότι σκοπός της πρότασης νόμου δεν είναι να στείλει τους οφειλέτες στα Δικαστήρια, αλλά να εφαρμόσει πίεση στα τραπεζικά ιδρύματα για ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στους οφειλέτες να αποπληρώσουν τα δάνεια τους ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.
Εξήγησε, επίσης, ότι στο Δικαστήριο ο οφειλέτης θα έχει το βάρος της ευθύνης να αποδείξει ότι δεν μπορεί να αποπληρώνει τα δάνεια του υποβάλλοντας τα περιουσιακά του στοιχεία, τα εισοδήματα του και ένορκη δήλωση.
Πρόσθεσε ότι το τραπεζικό ίδρυμα πιστωτής θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο διακοπή της αναστολής πληρωμών και κατέληξε αναφέροντας ότι εκκρεμεί το θέμα της καταβολής τόκων κατά την περίοδο αναστολής πληρωμών.
Ο Βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαϊδης ανέφερε ότι η αυξητική τάση στον αριθμό πολιτών και νοικοκυριών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις πρέπει να τύχει αντιμετώπισης πριν εκλάβει εκρηκτικές διαστάσεις από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς.
Ο κ. Νικολαϊδης εξέφρασε την άποψη ότι η προστασία των οφειλετών πρέπει να γίνει σε τρία στάδια και ανέφερε ως πρώτο την αναδιάρθρωση τους χρέους, ως δεύτερο ανέφερε το διακανονισμό των όρων αποπληρωμής του χρέους και ως τρίτο το στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.
Ανέφερε ότι το πρώτο στάδιο θα έπρεπε να είχε αρχίσει από τον Απρίλη, είπε ότι πρέπει να μειωθούν άμεσα τα δανειστικά επιτόκια, πρόσθεσε πως η Κυβέρνηση θα
πρέπει να υποβάλει άμεσα ρυθμίσεις για το διακανονισμό και κατέληξε λέγοντας ότι η νομοθετική πρόταση για τη δικαστική διαδικασία πρέπει να αποσκοπεί να προσφέρει προστασία στους οφειλέτες έναντι της κατοικίας τους ή της επιχείρησης τους σε υποθήκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: