Επανήρχισαν τα «διαφωτιστικά σεμινάρια» για ετοιμαζόμενη Λύση – Οργάνωση του ΟΗΕ πήρε εκπροσώπους Ελληνοκυπριακών Φορέων στη Μάλτα για ειδικό συνέδριο διαφώτισης.-

Τριήμερο συνέδριο με θέμα την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού διοργάνωσαν πριν δύο εβδομάδες τα Ηνωμένα Έθνη στη Μάλτα.
Στο σεμινάριο είχαν προσκληθεί και πήραν μέρος εκπρόσωποι κομμάτων, επιχειρηματιών, συντεχνιών, γυναικείων οργανώσεων και οργανώσεων νεολαιών, οι οποίοι συζήτησαν με τους διοργανωτές θέματα που έχουν σχέση με τη συμμετοχή, πέραν των πολιτικών, και άλλων φορέων που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να υπάρξει πρόοδος αλλά και επαναφορά του ενδιαφέροντος για λύση των κυπρίων πολιτών.

Ως παραδείγματα αναφέρθηκαν οι περιπτώσεις της Βορείου Ιρλανδίας, της Νοτίου Αφρικής και άλλων χωρών οι οποίες αντιμετώπιζαν προβλήματα παρόμοια με το κυπριακό. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι στην Ιρλανδία η φωνή των γυναικείων οργανώσεων υποχρέωσε την κυβέρνηση και τους πολιτικούς να προωθήσουν μέτρα για επίλυση της θρησκευτικής διένεξης στη χώρα.
Μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας είναι πιο εύκολο να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των πολιτών που ανήκουν σε κοινωνικούς και άλλους φορείς, είτε που δρουν μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, ελέχθη στους συνέδρους.
Σε επιχειρηματικό επίπεδο ελέχθη ότι είναι δυνατόν μέσω της οικοδόμησης μέτρων οικονομικής συνεργασίας να υπάρξει συνεννόηση πέραν του πολιτικού επιπέδου. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε η επιστροφή της Αμμοχώστου μια εξέλιξη η οποία έχει πολλά να προσφέρει στην οικονομία της Κύπρου γενικότερα.
Από πλευράς των Κυπρίων συνέδρων συζητήθηκε η συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων στις τεχνικές επιτροπές οι οποίες δρουν παράλληλα με τη διεξαγωγή των συνομιλιών για λύση του κυπριακού και τονίσθηκε ότι η συμβολή τους μπορεί να καταστεί σημαντική αν υπάρξει μεγαλύτερη δραστηριοποίηση από ό,τι μέχρι σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: