Ψήφισε εξαίρεση ακινήτων μέχρι 12.500 ευρώ από τη φορολογία

ΒουλήΜε τη θετική ψήφο των 15 μόνον εκ των 54 παρευρεθέντων στη σημερινή Ολομέλεια Βουλευτών, υπερψηφίστηκε σε νόμο το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, αφού προηγουμένως εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία τροπολογία του Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΚΟ, Άγγελου Βότση, με την οποία μένει εκτός φορολογίας περιουσία μέχρι 12.500 ευρώ, αντί 5.000 ευρώ που προέβλεπε το κυβερνητικό νομοσχέδιο και καταργείται η καταβολή ελάχιστου φόρου 75 ευρώ από όλους τους ιδιοκτήτες.

Υπέρ της ψήφισης του τροποποιηθέντος νομοσχεδίου σε νόμο τάχθηκαν 15 Βουλευτές (ΔΗΚΟ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ, Οικολόγοι, Συμμαχία Πολιτών και Ζαχαρίας Κουλίας), δεν υπήρξαν ψήφοι εναντίον, ενώ 39 Βουλευτές (ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ) τήρησαν αποχή.
Την τροπολογία του κ. Βότση ενέκριναν 34 Βουλευτές (ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ, Οικολόγοι, Συμμαχία Πολιτών και Ζαχαρίας Κουλίας) και καταψηφίστηκε από 20 Βουλευτές του ΔΗΣΥ. Δεν υπήρξαν αποχές.
Αιτιολογώντας την κατάθεση της τροπολογίας του, ο κ. Βότσης δήλωσε ότι το κόμμα του αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει να εξευρεθούν τα χρήματα, τα οποία η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε στην Τρόικα ότι θα εισπράξει από την φορολογία της ακίνητης περιουσίας, γι` αυτό και δεν θα υποστήριζε άλλες προτάσεις νόμου και τροπολογίες που ανέτρεπαν αυτή τη δέσμευση.
Η δική του τροπολογία, όπως ανέφερε, θα μειώσει μόνον κατά 2,7 εκατομμύρια ευρώ το αρχικώς υπολογισθέν από την Κυβέρνηση ποσόν που θα εισπραχθεί και που εκτιμάται στα 134,10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτοχρόνως θα ανακουφίσει πολλές οικονομικά ευπαθείς ομάδες πολιτών, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στις αρμόδιες Αρχές, μιας και δεν έχουν ακόμα σταλεί ειδοποιήσεις για καταβολή φόρου από αυτή την κατηγορία ιδιοκτητών.
Πριν την ψήφιση του κυβερνητικού νομοσχεδίου απορρίφθηκαν τροπολογίες της ΕΔΕΚ και των Οικολόγων, ενώ αποσύρθηκε πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ και καταψηφίσθηκαν προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων με 26 Βουλευτές (ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγους, Συμμαχία Πολιτών και Ζαχαρία Κουλία) να τοποθετούνται υπέρ και 28 Βουλευτές (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΥΡΩΚΟ) εναντίον.
Το κυβερνητικό νομοσχέδιο, όπως αρχικώς είχε κατατεθεί στη Βουλή, είχε στόχο την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ιδιοκτητών που κατέχουν σύνολο ακίνητης ιδιοκτησίας με αξία κατά την 1η Ιανουαρίου 1980 μέχρι και 5.000 ευρώ και για τους ιδιοκτήτες αυτούς θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου ύψους 30 ευρώ.
Οι ιδιοκτήτες που κατέχουν σύνολο ακίνητης ιδιοκτησίας με αξία 5.001 ευρώ και άνω θα εξακολουθούσαν να έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν τη φορολογία αυτή σε όλη την αξία της ιδιοκτησίας και δεν επωφελούνταν της πιο πάνω απαλλαγής, κάτι που θα ισχύει τώρα για ιδιοκτησίες 12.500 ευρώ και άνω.
Το ίδιο νομοσχέδιο προέβλεπε επίσης την κατάργηση της πρόνοιας για καταβολή ελάχιστου φόρου 75 ευρώ, καθότι αυτή κρίνεται άδικη για τους ιδιοκτήτες με ασήμαντη αξία ιδιοκτησίας και αυτή η πρόνοια παρέμεινε αναλλοίωτη στο νόμο που ψηφίσθηκε σήμερα το απόγευμα.
Η πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, η οποία αποσύρθηκε τελικώς από τον κ. Βότση, προέβλεπε την πληρωμή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας κατευθείαν από το δικαιούχο ακίνητης ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αυτή έχει εγγραφεί στο όνομά του, εφ` όσον απέκτησε κατοχή και επομένως έχει και το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης ιδιοκτησίας και εφ` όσον η σχετική σύμβαση με την οποία κατέστη δικαιούχος είναι κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης.
Προβλεπόταν, επίσης, η μείωση αχρείαστης γραφειοκρατίας και σημαντικού κόστους που δημιουργείται τόσο στο κράτος όσο και στους πολίτες από την ανάγκη πληρωμής αυξημένου φόρου από τον δικαιοπάροχο, ο οποίος στη συνέχεια τον χρεώνει και τον εισπράττει από το δικαιούχο, που στο τέλος δικαιούται επιστροφή της διαφοράς του φόρου από το κράτος.
Η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ κατατέθηκε αναθεωρημένη κατά την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, προκειμένου να γίνεται εισήγηση για τροποποίηση των υφιστάμενων συντελεστών, με τρόπο ώστε να απαλλάσσονται ακίνητα που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση αξίας μικρότερης ή ίσης με 30.000 ευρώ στη βάση των αξιών που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1980.
Το ΑΚΕΛ έκανε εισήγηση για κλιμακωτή φορολόγηση, έτσι ώστε για αξίες από €1 μέχρι €30.000 να υπάρχει μηδενική φορολογία, για κάθε ευρώ πάνω από €30.000 μέχρι €120.000  να επιβάλλεται φόρος 0,80%, από €120.000 μέχρι €170.000 φόρος 0,90, για κάθε ευρώ από €170.000 μέχρι €300.000 φόρος 1,10%, από €300.001 μέχρι €500.000 φόρος 1,40%, από €500.001 μέχρι €800.000 φόρος 1,80, από €800.000 μέχρι €3.000.000 φόρος 2,00%και για κάθε ευρώ πάνω από €3.000.001 φόρος 2,20%.
Με την αναθεωρημένη πρόταση νόμου προτεινόταν επίσης όπως εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του φόρου όλες οι γεωργικές ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς αξίας μικρότερης ή ίσης των €100.000 (τιμές 1ης Ιανουαρίου 1980), για δε γεωργικές ιδιοκτησίες που ξεπερνούν την αξία αυτή να ισχύσουν οι συντελεστές φορολόγησης που θα ισχύουν για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες.
Ο Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, με επιστολή του, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, προέβαινε σε ανάλυση του κόστους που θα επιφέρει τυχόν εξαίρεση και μη φορολόγηση των πρώτων €30.000.
Σύμφωνα με το ΤΕΠ, η εξαίρεση των πρώτων €30.000 (τιμές 1ης Ιανουαρίου 1980) θα είχε κόστος 14 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η μη φορολόγηση των πρώτων €30.000 σε όλες τις βαθμίδες θα επέφερε επιπλέον κόστος €23 εκατομμυρίων, επομένως το συνολικό κόστος που θα επέφερε η καθολική εξαίρεση των €30.000 από τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας θα ήταν 37 εκατομμύρια ευρώ.
Με την πρόταση νόμου του Βουλευτή Γιώργου Περδίκη, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων - Περιβαλλοντιστών, προβλεπόταν η διεύρυνση των περιπτώσεων που απαλλάσσονται από την επιβολή ή είσπραξη φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, ώστε στις περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής της φορολογίας αυτής να ενταχθούν και όλες οι ιδιωτικές κατοικίες, όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά τεμάχια, όλα τα τεμάχια εντός του δικτύου "Φύση 2000", όλα τα τεμάχια που βρίσκονται εντός λευκής ζώνης ανάπτυξης, ή ζώνης διατήρησης, ή τεμάχια στα οποία έχουν χωροθετηθεί εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκού, θερμοδυναμικού ή αιολικού πάρκου.
Επίσης, υπήρχαν πρόνοιες για μείωση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ο Διευθυντής του ΤΕΠ θα δικαιούται να προχωρεί σε αναθεώρηση του ποσού της αξίας των ακινήτων μετά την υποβολή δήλωσης αξίας ακινήτου από τον ιδιοκτήτη του και μείωση του ποσοστού του τόκου που καθίσταται πληρωτέος από 9% σε 4%, καθώς και επέκταση από τις 15 στις 30 ημέρες, της περιόδου εντός της οποίας ιδιοκτήτης θα έχει το δικαίωμα να καταθέτει ένσταση εναντίον απόφασης του διευθυντή του ΤΕΠ για το ύψος του φόρου που οφείλει να καταβάλει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: