ΠΙΜΚΟ προς Δημητριάδη: «Εσείς καθορίσατε τις παραμέτρους»


Η αποκαλυπτική επιστολή της Πίμκο γιατί υπολόγισε στο 25%  την απώλεια αξίας των ακινήτων και δεν έλαβε υπόψη τα κοιτάσματα ΦΑ.- Απολογητική ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας .- Παραπλανητική η διαρροή λέει η Κυβέρνηση.-

 
Απλώς επεξεργάστηκε πληροφορίες και δεδομένα που της είχαν δοθεί για την ετοιμασία της έκθεσής της, ξεκαθάρισε η PIMCO στην αποκαλυπτόμενη επιστολή της  σε απάντηση επιστολής του Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη.  Την επιστολή της Πίμκο  αποκάλυψε η εφημερίδα «Πολίτης» υπο τον τίτλο «Η Πίμκο καρφώνει Κυβέρνηση-Διοικητή».
 
Οι παράμετροι και οι μακροοικονομικές προβλέψεις και, πολύ περισσότερο, η συμπερίληψη ή όχι των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την εξεύρεση και εκμετάλλευση του φυσικού αερίου ήταν θέμα της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee), αναφέρεται στην επιστολή της Πίμκο. Συνεπώς, το μέγεθος των αναγκών για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι σε συνάρτηση με τις παραδοχές που έγιναν από τη ΣΕ, της οποίας τα πέντε από τα δέκα μέλη ήταν Κύπριοι, διορισμένοι από το υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).
 
Εν ολίγοις, η PIMCO ετοίμασε μια έκθεση βάσει των προδιαγραφών που εμείς της είχαμε προκαθορίσει. Στις προδιαγραφές αυτές εμείς ορίσαμε τις 90 μέρες ως χρόνο καθυστέρησης στην πληρωμή ενός δανείου για να θεωρηθεί μη εξυπηρετούμενο! Επίσης, φαίνεται να αναμέναμε από την PIMCO να είχε λάβει υπόψη τις συνέπειες από την αναμενόμενη ανάπτυξη από την αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η ίδια θεώρησε πως αυτές συμπεριλήφθηκαν στον καθορισμό των μακροοικονομικών δεικτών και συνεπώς δεν ήταν δική της ευθύνη που δεν τα έλαβε υπόψη.
 
Ανταλλαγή επιστολών
Οι πιο πάνω διαπιστώσεις είναι μέρος των απαντήσεων της PIMCO στην πολυσέλιδη επιστολή-παράπονο του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκου Δημητριάδη, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών. «Αυτές ήταν οι οδηγίες της Συντονιστικής Επιτροπής», «αυτό έγινε κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής» ήταν η επωδός της PIMCO προς την Κεντρική στα σημεία που εγέρθηκαν και αφορούσαν τον τρόπο υπολογισμού του ποσού ανακεφαλαιοποίησης του κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 
Ο διοικητής της ΚΤΚ έστειλε την επιστολή στην PIMCO μετά από πιέσεις που δέχτηκε από τις δύο μεγάλες εμπορικές τράπεζες και από την κριτική που του ασκήθηκε για το όλο θέμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
 
Η ΚΤ απαντά στο δημοσίευμα του «Πολίτη» 
 
Απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», με τίτλο «Η PIMCO καρφώνει Διοικητή-Κυβέρνηση», δίνει με ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα, στην οποία αναφέρει ότι «το περιεχόμενο της επιστολής της Pimco, μέρος της οποίας επιλεκτικά παρατίθεται στο άρθρο, αναιρεί τα ίδια τα συμπεράσματα των συντακτών του».
 
Η ΚΤ στην ανακοίνωσή της διερωτάται «πώς προκύπτει το συμπέρασμα από την εφημερίδα ότι η Pimco αντιστρέφει δήθεν τα πυρά και αφήνει εκτεθειμένο τον Διοικητή της ΚΤ», όταν στο άρθρο του «Πολίτη» αναφέρεται πως «η PIMCO γράφει στην επιστολή της ότι καθ’ όλη τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν οι εξειδικευμένες γνώσεις και η κρίση της εταιρείας, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο σε τέτοιες περιπτώσεις».
 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω επιστολή της Pimco ήρθε σε απάντηση επιστολής που της απέστειλε ο Διοικητής την 1η Φεβρουαρίου 2013, στην οποία καταγράφονταν όλες οι διαφωνίες των τραπεζών και καλούσε την Pimco όπως τοποθετηθεί πάνω σε όλα τα σημεία που έθιξαν οι τράπεζες, αναφορικά με τη μεθοδολογία που ακολούθησε.
Σε σχέση με τα τεχνικά σημεία του άρθρου, η ΚΤ επαναλαμβάνει ότι η υιοθέτηση του κριτηρίου των 90 ημερών για καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί διεθνή πρακτική, γεγονός που επισημαίνει η ίδια η Pimco στην επιστολή της, όπως αναφέρεται.
 
Σε ό,τι αφορά τα σενάρια μακροοικονομικών προβλέψεων που δόθηκαν από τη Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) στην εταιρεία Pimco για σκοπούς του ανεξάρτητου διαγνωστικού ελέγχου και στην αναφορά αξιοποίησης των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, η ΚΤ σημειώνει ότι «από τη στιγμή που ο χρονικός ορίζοντας της εν λόγω άσκησης ήταν τριετής τότε, εξ αντικειμένου, δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη οποιοδήποτε σχετικό όφελος από την πιο πάνω αξιοποίηση».
Η ΚΤ αναφέρει ακόμα πως είναι γνωστό ότι διατηρεί τις δικές της απόψεις επί της μεθοδολογίας και παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν από την Pimco και σημειώνει ότι διαφώνησε, μεταξύ άλλων, με τη μεθοδολογία που εφαρμόζει η Pimco σε σχέση με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών από τη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων στην καθαρή σημερινή αξία.
 
Είναι επίσης γνωστό, αναφέρεται, ότι η θέση της ΚΤ, όπως την έχει διαβιβάσει στην Κυβέρνηση, είναι όπως η άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, γίνει στη βάση των κεφαλαιακών ελλειμμάτων που προκύπτουν από το βασικό μακροοικονομικό σενάριο και η διαφορά στο κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ βασικού και ακραίου μακροοικονομικού σεναρίου παραχωρηθεί προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως γραμμή πιστοδότησης που θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν και εφόσον χρειαστεί.
Η ΚΤ υποστηρίζει, επίσης, ότι «πρέπει να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης, καθώς η παράταση της αβεβαιότητας σαφώς πλήττει την οικονομία και ιδιαίτερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα».
 
Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία επέλεξε την εταιρεία Pimco, αποτελείται από εκπροσώπους: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και της Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών.
 
Στην ανακοίνωσή της η ΚΤ σημειώνει ότι «πρέπει να αφεθεί απερίσπαστη να διαδραματίσει το ρόλο της, πάντοτε σε στενή συνεργασία με την εκάστοτε Κυβέρνηση, ούτως ώστε να αντιμετωπισθούν επιτυχώς τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας».
 
Παραπλανητική η διαρροή λέει η Κυβέρνηση 
 
Εξαιτίας εκλογικών σκοπιμοτήτων, το επιτελείο του κ. Αναστασιάδη και οι ηγεσίες των κομμάτων που τον υποστηρίζουν, αντί να σταθούν στο πλευρό της Κύπρου, στέκονται στο πλευρό της PIMCO, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου.  
 
Ο κ. Στεφάνου δήλωσε ότι «ο καταιγισμός ανακοινώσεων από μέρους του επιτελείου του κ. Αναστασιάδη και όλων όσοι υποστηρίζουν την υποψηφιότητά του αποδεικνύει τη σκοπιμότητα της επιλεκτικής και παραπλανητικής διαρροής σε καθημερινή εφημερίδα, επιστολής της PIMCO προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών».
 
«Στόχος», είπε, «είναι να αποκρυβούν οι πανθομολογούμενες ευθύνες των τραπεζών και να φορτωθούν στην Κεντρική Τράπεζα και στο νέο Διοικητή, αλλά και στην Κυβέρνηση».
«Το περιεχόμενο της επιστολής, όμως, συγκρούεται με τα όσα προσπαθούν να υποβάλουν οι εμπνευστές της μαύρης προπαγάνδας», είπε και πρόσθεσε ότι στην επιστολή της η Pimco αναφέρει ότι: «Καθ’ όλη τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν οι εξειδικευμένες γνώσεις και η κρίση της εταιρείας, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο σε τέτοιες περιπτώσεις».
 
Ο κ. Στεφάνου είπε ότι «είναι φανερό ότι η PIMCO αναφέρεται στις διαφωνίες που υπάρχουν με την κυπριακή πλευρά, ακόμα και με την Καθοδηγητική Επιτροπή (Steering Committee), για τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που χρησιμοποίησε η εταιρεία», παραθέτοντας στη συνέχεια δύο από τις διαφωνίες.
 
Πρώτο, είπε, «η PIMCO, σύμφωνα με τη δική της κρίση, εκτιμά ότι η μείωση των τιμών των ακινήτων, είναι 25% μεγαλύτερη από αυτή που έχει συμφωνηθεί στην Καθοδηγητική Επιτροπή. Αυτό οδηγεί σε πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης των 1,9 δις ευρώ».
 
Δεύτερο, είπε, «η PIMCO εφάρμοσε παραδοχή για απομείωση της αξίας σε σημερινές τιμές των πιθανών προσόδων από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οδηγώντας σε πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης των 1,3 δις ευρώ».
«Μόνο σ’ αυτά τα δύο θέματα που υπάρχουν έντονες διαφωνίες της κυπριακής πλευράς με την Pimco το σύνολο της διαφοράς είναι 3,2 δις ευρώ», είπε και πρόσθεσε ότι «εξαιτίας εκλογικών σκοπιμοτήτων, το επιτελείο του κ. Αναστασιάδη και οι ηγεσίες των κομμάτων που τον υποστηρίζουν, αντί να σταθούν στο πλευρό της Κύπρου, στέκονται ουσιαστικά στο πλευρό της PIMCO».
 
Με αυτό τον τρόπο, συνέχισε ο κ. Στεφάνου, «ακυρώνουν την προοπτική που υπάρχει να γίνει αποδεκτή η πρόταση της Κυβέρνησης για χρησιμοποίηση του βασικού σεναρίου για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και χρησιμοποίηση του Μηχανισμού Απευθείας Χρηματοδότησης των τραπεζών αν και εφόσον οι τράπεζες χρειαστούν στην πορεία περισσότερα κεφάλαια».
Αναφερόμενος σε δηλώσεις ξένων παραγόντων και δημοσιεύματα ξένου Τύπου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «ο κ. Αναστασιάδης ένιωσε σήμερα την ανάγκη να προσπαθήσει να διασκεδάσει αυτά που δηλώνουν ξένοι παράγοντες και που γράφει ο ξένος Τύπος σε περίπτωση που εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας».
 
Όπως είπε, «η Wall Street Journal έγραφε χθες ότι θα φύγει ο Χριστόφιας που αντιστέκεται στις ιδιωτικοποιήσεις και θα έρθει ο Αναστασιάδης που είναι υπάκουος. Η JP Morgan γράφει σήμερα ότι διαμορφωτές πολιτικής αναμένουν ότι ο κ. Αναστασιάδης θα είναι πιο δεκτικός στους όρους για το πρόγραμμα διάσωσης. Το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Άσμουσεν δήλωνε προ ημερών ότι η Κύπρος χρειάζεται έναν Πρόεδρο που να διαπραγματευτεί ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, διότι ο κ. Χριστόφιας τις απέρριπτε».
 
Οι ξένοι, είπε, «γνωρίζουν κάτι που γνωρίζει και ο κυπριακός λαός: ότι ο κ. Αναστασιάδης είναι έτοιμος να συμφωνήσει σε όλα με την Τρόικα. Το απέδειξε άλλωστε στην πιο κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα όταν απειλούσε και εκβίαζε τον Πρόεδρο να υπογράψει άρον-άρον το Μνημόνιο».
«Οι πολίτες όταν ψηφίζουν είναι καλά να γνωρίζουν ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις και θέσεις του κ. Αναστασιάδη», συμπλήρωσε.
 
Κληθείς να σχολιάσει ανακοίνωση του οίκου Standard & Poor`s με την οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Κύπρου σε περίπτωση που δεν προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «η Κύπρος – το δήλωσε, άλλωστε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πάρα πολλές φορές – θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτό που κατ’ αρχήν έχουμε συμφωνήσει. Παραμένει το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών».
 
Σημείωσε ότι «ενόσω εγείρονται και νέοι όροι και μπαίνουν νέα ζητήματα, τότε δυσχεραίνεται και η προσπάθεια που καταβάλλεται».
 
«Είναι καιρός η Ευρώπη να δείξει την πραγματική της αλληλεγγύη προς ένα κράτος μέλος της ΕΕ, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, που στην ουσία έπεσε θύμα της ευρωπαϊκής απόφασης για απομείωση του ελληνικού χρέους – κάτι που κόστισε πάρα πολύ στην Κύπρο και κοστίζει ακόμη, ένεκα της μεγάλης έκθεσης των κυπριακών τραπεζών στην ελληνική οικονομία», κατέληξε ο κ. Στεφάνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: